Ecorys evalueert Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

In verschillende regio's in Nederland zijn al sinds oudsher organisaties actief gericht op het stimuleren van de regionale economie en het bevorderen van regionaal ondernemerschap door het versterken van de economische structuur van regio's, en door zorg te dragen voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio's. Deze organisaties opereren onder verschillende namen, maar de gebruikelijke soortnaam is Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De meeste daarvan hebben de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Veelal zijn de lokale en provinciale overheid oprichters, aandeelhouders en subsidiënt. In vijf van momenteel bestaande ROM's participeert ook het Ministerie van Economische Zaken als aandeelhouder en subsidiënt.

De ROM is naar zijn aard een instrument binnen het regionaal economisch (innovatie)beleid. De reden voor het door de overheid inzetten van dit instrument is primair gelegen in het oplossen van uiteenlopende vormen van marktfalen. Het is van belang dat vanuit die optiek periodiek het functioneren van de ROM's wordt geëvalueerd. De vorige evaluatie dateert uit 2010. Om die reden heeft het Ministerie van Economische Zaken ons gevraagd een evaluatie over de periode 2010-2015 te doen.

De evaluatie zal, naast het afleggen van verantwoording, ook worden gebruikt voor een door EZ te nemen besluit over het continueren van de subsidierelatie met de ROM's. Deze evaluatie heeft betrekking op alle kerntaken alsmede de samenhang daartussen.

Over het algemeen kennen de vijf in de evaluatie te betrekken ROM's drie kerntaken, welke uitgevoerd worden door twee bedrijfsonderdelen:

- het ontwikkelbedrijf, waarin de kerntaken (1) business development en (2) acquisitie zijn ondergebracht. Het ontwikkelbedrijf ontvangt voor het uitvoeren van haar activiteiten een subsidie van EZ en Provincies.
- het participatiebedrijf, met kerntaak (3) het verstrekken van risicokapitaal dat vooral door EZ en de provincies beschikbaar is gesteld. De apparaatskosten van het participatiebedrijf dienen uit de opbrengsten van de participaties gedekt te worden.

Ecorys voert dit onderzoek uit samen met Conquastor. Het kent een zeer strakke planning en zal nog voor het einde van het jaar afgerond zijn. Behalve de vertegenwoordigers van de ROM's zullen ook vele partijen in de omgeving van de ROM's betrokken worden. Onder andere provincies, gemeenten, bedrijven en grote ontwikkelingsprojecten zullen bevraagd worden in het kader van deze evaluatie.

Viek Verdult
Partner bij Ecorys Nederland NV. U kunt hem bereiken op
T 06 2890 4029
E viek.verdult@ecorys.com.

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234