Media vaak te negatief over opvoeders

Week van de Opvoeding: Geef me de vijf!

Er zou meer aandacht moeten komen voor wat er goed gaat bij het opvoeden en ouders zouden elkaar vaker een compliment moeten geven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut onder ruim 800 ouders. Veel ouders zijn tevreden over zichzelf als opvoeder. Daar mag meer aandacht voor komen, want ouders vinden informatie over opvoeden via de media vaak te negatief en tegenstrijdig. Een gemiste kans, want goede en praktische informatie van experts is wel heel welkom. Vandaag start de vijfde editie van de Week van de Opvoeding. Ouders worden deze week via de (social) media uitgenodigd elkaar een high five te geven: een compliment met hashtag #h5topouders. Een actie die aansluit bij de wens van veel ouders: meer positieve aandacht voor opvoeden!

Onderzoek naar zelfbeeld en informatiebehoeften van ouders
Met 85 procent van de kinderen in Nederland gaat het goed. Toch wordt er door de media en op straat veel geklaagd over de 'jeugd van tegenwoordig' en krijgen ouders en andere opvoeders hiervan regelmatig de schuld. 'Teveel focus op risico's en problemen maakt ouders onnodig onzeker. Zij kunnen zich té verantwoordelijk gaan voelen voor het falen of slagen van hun kind, wat weer leidt tot overbezorgdheid of zelfs faalangst', aldus opvoedexpert Krista Okma. Via een enquête onderzocht het Nederlands Jeugdinstituut wat ouders op dit moment vinden van hun eigen opvoeding en die van anderen en hoe zij de rol van de media zien. Hieruit trekken we de volgende conclusies:
- Ouders zijn tevreden over zichzelf als opvoeder;
- Tegelijkertijd vinden zij het ouderschap en opvoeden soms moeilijker dan gedacht; de helft van de ouders voelt zich verantwoordelijk voor het falen of slagen van hun kind;
- Ouders hebben behoefte aan praktische en eenduidige informatie van experts via o.a. de media;
- Zij vinden de huidige informatie vaak te negatief en te tegenstrijdig;
- Ouders willen meer aandacht voor wat goed gaat bij het opvoeden en vinden dat ouders elkaar vaker een compliment moeten geven.

Positieve 'high five' campagne voor ouders
Om aan te sluiten bij de wens van veel ouders - meer positieve aandacht voor opvoeden - lanceert het Nederlands Jeugdinstituut in de Week van de Opvoeding een 'high five' campagne. Ouders worden uitgenodigd om elkaar een high five te geven: een compliment voor een andere ouder, bijvoorbeeld over hoe de ander opvoedt, werk en gezin combineert, of wat je ook maar waardeert aan andere ouders (maar lang niet altijd uitspreekt). Ouders doen dit door het posten van een filmpje, foto of tekstboodschap op Facebook en Twitter met daarbij de hashtag #h5topouders. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een positief gevoel bij ouders over hun eigen rol als ouder en opvoeder, de eigen (opvoed)competenties en het opvoeden van dag tot dag. Bekijk de campagne op: www.nji.nl/h5topouders.

Viering lustrum met sportplezier
In de week van 5 tot en met 11 oktober 2015 vieren wij samen met alle ouders, kinderen en professionals in Nederland het eerste lustrum van de Week van de Opvoeding. Ons motto dit jaar: 'Geef me de vijf!' want we bestaan 5 jaar, maar ook omdat alle ouders in Nederland het goed doen en om ons in te zetten voor Sportplezier. Middels het programma www.tvsportplezier.nl, een initiatief van Naar een veiliger Sportklimaat en de gezamenlijke sportbonden en tevens partner, ligt deze week de focus op sportende kinderen en de rol van ouders als positieve supporter. Tv-Sportplezier biedt ouders tips en trucs hoe zij hun kind positief kunnen ondersteunen op en rond een sportveld. Zo organiseren deze week verschillende Centra voor Jeugd en Gezin in samenwerking met sportverenigingen sportactiviteiten voor ouders en kinderen.

Bekijk alle lokale en landelijke activiteiten op: www.weekvandeopvoeding.nl
Bekijk meer resultaten van de enquête op: www.nji.nl/nl/een-high5-voor-ouders.pdf

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Krista Okma (opvoedexpert): telefoon 06-26272191, e-mail k.okma@nji.nl en het Nederlands Jeugdinstituut, afdeling Communicatie: telefoon (030) 230 63 49, e-mail pers@nji.nl. Wilt u via RSS feed op de hoogte blijven van onze persberichten? Meld u dan aan via www.nji.nl/pers. Algemene informatie over het Nederlands Jeugdinstituut vindt u op www.nji.nl. Volg ons op Twitter.

Nederlands Jeugdinstituut NJi

plaats:
Utrecht
website:
http://www.nji.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234