Project lease nieuwe oplossing voor groene energie en energiebesparing

Op de Energie Beurs 2015 (van 6 t/m 8 oktober in Den Bosch) introduceert Greening Energy Lease Solutions met project-lease een nieuw type financiering voor duurzame energieproductie, energiebesparing en energieterugwinning. Daarmee denkt het bedrijf een positieve impuls te kunnen geven aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

De Nationale Klimaatdoelstellingen lijken steeds verder uit zicht te raken. De natuurlijke reactie is: nog meer geld naar innovatie. Terecht wordt er veel aandacht en geld besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën om het gebruik van fossiele energie te verminderen. Toch doet deze eenzijdige oriëntatie op innovatie geen recht aan waarom Nederland achter loopt op haar doelstellingen. Er zijn namelijk heel veel goede mogelijkheden om op grote schaal energie te besparen, maar die worden eenvoudigweg niet toegepast.

Een van de belangrijkste redenen waarom dat gebeurt is dat er talrijke financiële belemmeringen voor organisaties zijn om zelf te investeren. Zo moeten zij schaars kapitaal reserveren voor hun primaire bedrijfsprocessen en staan banken niet klaar om energiebesparing te financieren. Met project-lease wil Greening Lease deze belemmeringen opheffen.

Bij project-lease wordt de investering van de gebruiker (een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie) door Greening Lease overgenomen zodat de gebruiker zijn geld beschikbaar houdt voor de kernactiviteiten en ook de leencapaciteit niet wordt beperkt. Tegelijkertijd dalen de bedrijfskosten, terwijl ook de 'ecologische footprint' van de organisatie verbetert zonder dat zij daarvoor zelf grote investeringen hoeft te doen.

Daarnaast slecht project-lease ook andere drempels, zoals het gebrek aan kennis binnen organisaties over de nieuwste energietechnieken. Men weet niet goed welke oplossing gekozen moet worden, wat de risico's zijn, wat het gaat kosten etc. Deze bijkomende twijfels leiden te vaak tot een negatief besluit over groene energie of energiebesparing.

Wanneer dergelijke installaties en projecten nu kunnen worden geleased, worden niet alleen financiële struikelblokken voor de gebruiker weggenomen maar ook de organisatorische twijfels rondom kennis, risico's en onderhoud. Greening Lease laat de installatie turn-key installeren en neemt het operationele risico gedurende de looptijd van het leasecontract op zich. Greening Lease verwacht dat daardoor een substantieel aantal groene investeringen zullen plaatsvinden die anders achterwege zouden blijven.

Hoe werkt Project-Lease?
Bij project-lease (een vorm van operational lease) wordt een installatie gedurende een vooraf afgesproken periode door Greening Lease ter beschikking gesteld. De gebruiker betaalt hiervoor een van tevoren overeengekomen vergoeding per kwartaal, Greening Lease doet de investering en zorgt voor het onderhoud. Na afloop van de looptijd kan de gebruiker de installatie terug geven of tegen een sterk gereduceerd tarief doorleasen.

Voorbeelden van te leasen installaties en projecten
Er zijn veel situaties waarin leasing van groene installaties interessant kan zijn. Om er een paar te noemen:
- Installatie van gasabsorptiepompen om het energiegebruik van een gebouw te verlagen (voor een beter energielabel en verlaging van energiekosten);
- Terugwininstallaties van afvalwarmte en ORC-systemen in de chemische en voedingsmiddelenindustrie;
- Zonnestroomprojecten op daken van scholen, sporthallen en andere gebouwen;
- Vervanging van bestaande lichtsystemen door ledverlichting in kantoren en openbare gebouwen;
- Biogasinstallaties van boeren en waterschappen;
- Inzet van warmtepompen bij nieuwbouwprojecten;
- Warmte/koude opslagsystemen, geïntegreerd in nieuwe gebouwen.


Twee voorbeelden
Vooral op het gebied van energiebesparing bij warmte-toepassingen (verwarming van gebouwen, proceswarmte in de industrie) is in Nederland nog een wereld te winnen. Door zich juist op dit soort toepassingen te richten wil Greening Lease een actieve bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

Een interessant voorbeeld is de inzet van gasabsorptiesystemen. Installatie van een dergelijk systeem op bijvoorbeeld een gemiddelde school kan daar al snel tussen de 24.000 m3 en 40.000 m5 gas per jaar besparen, wat overeenkomst met het gasgebruik van zo'n 15 tot 25 huizen.
Een ander voorbeeld (en van een geheel andere orde) is de vervanging van een drietal grote ketels op een industriële locatie door een tweetal moderne ketels en een warmtepomp. In dit voorbeeld is de besparing op jaarbasis zo'n 2.500.000 m3 gas, ofwel het gebruik van zo'n 1.500 huizen!

In dergelijke gevallen levert project-lease de gebruiker direct financiële besparingen op terwijl zonder lease deze energiebesparingsmogelijkheden niet toegepast zouden worden vanwege onvoldoende budget binnen de organisatie van de gebruiker.


Over Greening Lease
Greening Energy Lease Solutions B.V. is een jong Nederlands bedrijf dat zich toelegt op het financieren van projecten op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing en energieterugwinning. Daarbij richt het zich op bedrijven, instellingen en (semi)overheidsorganisaties.

Door middel van het aanbieden van slimme financieringsoplossingen wil Greening Lease niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de ecologische footprint van haar klanten, maar ook aan de verbetering van hun financieel rendement.

Binnen Greening Lease heeft een internationaal team van specialisten op het terrein van duurzame energie en van equipment lease de handen inéén geslagen om leaseconcepten aan te bieden voor installaties en projecten die energie besparen of duurzame energie opwekken.

Greening Energy Lease Solutions B.V. is in Amsterdam gevestigd.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u opnemen met Alex Schoep, directeur van Greening Lease, onder telefoonnummer +31 6 533 90 005 of via email: a.schoep@greeninglease.com.

Website: www.greeninglease.com
Adres: Nicolaas Witsenstraat 3, 1017 ZE Amsterdam

Greening Energy Lease Solutions

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234