Europees Platform moet STEM-onderwijs steviger agenderen

Vandaag ondertekenen in de Beurs van Berlage te Amsterdam delegaties van STEM-educatie uit Denemarken, Estland en Nederland een steunbetuiging voor een Europees STEM Platform. Deze steunbetuiging is een eerste stap op weg naar meer samenwerking binnen Europa op het gebied van STEM-onderwijs. Met deze coalitie willen de landen de belangrijke rol van STEM-onderwijs voor het bereiken van de Europese doelen steviger agenderen bij overheden, bedrijfsleven en onderwijs op nationaal en Europees niveau. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Door nieuwe technologieën verandert de arbeidsmarkt in Europa. Er is behoefte aan meer STEM afgestudeerden in Europa om de uitdagingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid aan te kunnen. In veel Europese landen wordt al gewerkt aan een nationale benadering voor STEM-onderwijs. Met de coalitie willen de landen nu hun kennis en ervaringen bundelen om STEM-onderwijs Europees steviger op de agenda te zetten. De vijf doelen van de EU STEM coalitie zijn:
- Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van STEM-onderwijs;
- Bevorderen van de triple helix aanpak (Overheid, Bedrijfsleven en Onderwijs);
- EU partner landen activeren, stimuleren en ondersteunen bij het opstellen van een nationale STEM agenda;
- Organiseren van kennisuitwisseling voor het creëren van een duurzame aanpak via zes maandelijkse bijeenkomsten;
- Bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Europa.

"In Nederland werken we al ruim 10 jaar aan een gezamenlijke STEM-agenda en ook het in 2013 afgesloten Techniekpact levert hier een belangrijke bijdrage aan. We zien dat andere Europese landen het belang onderschrijven en nationale STEM-agenda's hebben gevormd of een stap in die richting maken. Al de ervaringen vanuit deze landen zijn waardevol voor het creëren van een duurzame aanpak. Met de EU STEM-coalitie willen we deze kennisuitwisseling stimuleren, organiseren en STEM-onderwijs steviger op de Europese agenda zetten. Het belang wordt breed ondersteund. De komende tijd verwachten we dat nog meer landen zich bij de EU STEM-coalitie gaan aansluiten", Beatrice Boots, directielid Platform Bèta Techniek.

Belang STEM-onderwijs voor Europa
Het streven van Europa is om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden. De Europa 2020-strategie moet voor alle lidstaten leiden tot: slimme groei door efficiënter te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie; duurzame groei dankzij vastberaden stappen richting een CO2-arme economie; en inclusieve groei met nadruk op nieuwe banen en armoedebestrijding. De strategie is gericht op vijf ambitieuze doelstellingen op het gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie. Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk dat in Europa meer aandacht komt voor STEM-onderwijs. Door hun krachten te bundelen verwacht de EU STEM-coalitie een grotere stem hiervoor te kunnen maken in Europa.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de EU STEM Coalitie kunt u contact opnemen met Emilie de Vries Schultink, projectleider Platform Bèta Techniek, T. 06 - 11 02 53 06 of e.schultink@deltapunt.nl.

Platform Bèta Techniek

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.deltapunt.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234