Hoogmoed, kennis en crisis - zijn de lessen geleerd?

Ewald Engelen, Nederlands enige financieel geograaf, pleit tijdens zijn Socrateslezing van het Humanistisch Verbond voor het mobiliseren van een intellectuele tegenmacht. Kom op zondagmiddag 4 oktober 2015 naar de Rode Hoed (Amsterdam).

Ewald Engelen roept om een intellectuele maatschappijkritische taakopvatting van journalisten en wetenschappers en zoekt waarheidsprekers die oprecht, integer en moedig spreken om de gemeenschap te behoeden voor collectieve dwalingen en een nieuwe economische crisis.

De waarheidsprekers die Engelen zoekt, worden gevormd aan de universiteiten, de kraamkamer van de intellectualiteit. De term waarheidspreker is ontleend aan de filosoof Michel Foucault en zegt dat de waarheid van hun uitspraken gewaarborgd is door oprechtheid, integriteit en moed. De ongemakkelijke waarheid van de waarheidsspreker kan de gemeenschap behoeden voor collectieve dwalingen.

Om herhaling van een economische crisis te voorkomen, pleit Engelen ook voor een interdisciplinaire aanpak en meer kennis van oudere economische wijsheden. Nu is er aan de economische faculteiten te weinig reflectie op de rol van economen in de crisis. En er is te weinig ruimte voor de rol van de burger. Die is beperkt tot het individualistische perspectief van prikkels die het keuzegedrag beïnvloeden en de hebzucht van bankiers.

Ewald Engelen is financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam, hij promoveerde als sociaal en politiek filosoof en is volgens zijn twitter account een 'Gentleman-hooligan'. Hij schrijft voor diverse bladen waaronder De Correspondent, De Groene Amsterdammer en Follow the Money. Hij schreef onder meer Europese mythes, boekje voor burgers (2014) en De schaduwelite voor en na de crisis (2014).

De Socrateslezing
Sinds 1984 geven originele denkers in de Socrateslezing van het Humanistisch Verbond commentaar op maatschappelijke vraagstukken vanuit humanistisch perspectief. Engelen werd voorgegaan door denkers als: Maajid Nawaz (2015), Evelien Tonkens (2014), Susan Neiman (2014) en Louise Fresco (2013).

Het Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond is de organisatie die humanisten verenigt, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. Het Humanistisch Verbond zet zich in om het humanistische gedachtegoed te verspreiden en mensen te inspireren hun humanistische levensvisie actief te ontwikkelen om het leven als zinvol te ervaren en een humane samenleving te bevorderen. www.humanistischverbond.nl
Lezing bijwonen? Interview?
Voor informatie, bemiddeling voor een interview met Ewald Engelen neemt u contact op met Marina Raymakers m.raymakers@humanistischverbond.nl 06 4111 26 48 of Esther Wit e.wit@humanistischverbond.nl

Humanistisch Verbond

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234