Forum Beroepsonderwijs: debat over toekomstbestendig beroepsonderwijs

Vandaag hebben het Platform Bèta Techniek, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, het Rathenau Instituut, Kennisland, Hobéon en de Nationale DenkTank het Forum Beroepsonderwijs gelanceerd. In een vijftal bijeenkomsten wil het Forum, bestaande uit betrokken mensen uit en rond het beroepsonderwijs, een bijdrage leveren aan het debat en de visieontwikkeling op toekomstbestendig beroepsonderwijs. Oud-Shell CEO Jeroen van der Veer treedt op als voorzitter. Het Forum verwacht medio 2016 de opbrengsten van de debatten te kunnen presenteren. Het doel is om een aantal richtinggevende principes te destilleren die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.

Jeroen van der Veer: "Nederland is in transitie. De dynamiek op de arbeidsmarkt is groot. Door onder andere nieuwe technologieën kunnen we nu nog niet voorspellen welke beroepen er over tien jaar zijn. Maar ook de studenten van nu zijn veranderd: zij leren anders en niet meer alleen binnen de muren van een schoolgebouw en een bedrijf. Het Forum wil de lopende discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs ondersteunen. Wat is de nieuwe rol van het beroepsonderwijs? Zijn de juiste actoren op de juiste niveaus betrokken bij het onderwijs? Voldoen de huidige institutionele kaders en instrumenten nog wel?"

Eerste thema diversiteit van studenten
De eerste bijeenkomst had als thema de diversiteit van de studentenpopulatie. De Nationale DenkTank deed onderzoek naar de studentenpopulatie van het mbo en identificeerde een zestal uitdagingen. "Tijdens de eerste bijeenkomst van het Forum wilden wij vooral de studenten zelf aan het woord laten," aldus Youssef el Bouhassani van de Nationale DenkTank. De studenten spraken met de Forumleden over onderwerpen als het lerarentekort, ruimte voor ondernemerschap en verplichte meeloopdagen.

Open dialoog
Er volgen hierna nog vier bijeenkomsten met als thema's: regionalisering, de veranderende arbeidsmarkt, de school als lerende organisatie en de lerarenagenda. Door middel van een open dialoog tussen betrokkenen van het beroepsonderwijs zoals leerlingen, docenten en schoolbestuurders, maar ook het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap, wil het Forum goede ideeën uit het werkveld uitlichten en analyseren. Het Forum pretendeert niet om een blauwdruk voor toekomstbestendig beroepsonderwijs vast te stellen, maar zal in de afsluitende bijeenkomst een aantal richtinggevende principes destilleren, die als best practices worden teruggegeven aan de sector en de politiek.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Erica Wortel (PBT), senior projectleider communicatie, T: 06 - 21 16 58 22, E: e.wortel@deltapunt.nl

Platform Bèta Techniek

plaats:
Den Haag, 1 oktober 2015
website:
http://www.deltapunt.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234