Nederland in 2017 gastheer 14e International Junior Science Olympiad

Vandaag is officieel bekend gemaakt dat Nederland in december 2017 gastheer is voor de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO). Radboud Universiteit Nijmegen (RU), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Scholengroep Quadraam (Quadraam) en Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) zullen, met landelijke steun uit bedrijfsleven en het onderwijs, deze internationale kenniswedstrijd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eind 2017 in Nederland organiseren. De IJSO is een scienceolympiade, een kenniswedstrijd op de vakgebieden natuurkunde, scheikunde en biologie met uitstapjes naar techniek en wiskunde voor leerlingen met een maximale leeftijd tot 15 jaar uit het voortgezet onderwijs. In 2017 zal deze olympiade waar zo'n vijftigtal landen aan deelnemen, plaatsvinden van zondag 3 tot en met dinsdag 12 december. Om Nederland goed te profileren tijdens deze internationale wedstrijd is als thema gekozen: Water en Duurzaamheid (Water and Sustainability).

De officiële bekendmaking van het IJSO-2017 project gebeurde in de Beurs van Berlage door IJSO-ambassadeur André Kuipers tijdens de bètaconferentie voor het voortgezet onderwijs "Samen werken aan de toekomst voor bètatalent" van het Platform Bèta Techniek. Net als Platform Bèta Techniek beoogt het IJSO-2017 project bèta en techniek op het netvlies van middelbare scholieren te zetten. De conferentie waar scholen, bedrijven en overheden aanwezig waren om van gedachten te wisselen over toekomstbestendig technisch onderwijs en brede talentontwikkeling op het voortgezet onderwijs bood een mooi podium voor deze lancering.

Quote André Kuipers:
IJSO maakt het jongeren mogelijk om hun talenten verder te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Daarnaast is het natuurlijk een fantastisch podium om (inter)nationaal meer bekendheid te geven aan bèta en techniek.

Meerwaarde Nederland
Met het organiseren van de IJSO in 2017 wil Nederland zich nationaal en internationaal op de kaart zetten als land waar elk talent telt en kansen krijgt. Door volop belangstelling te genereren voor de wedstrijd willen de organisatoren de keuze voor bèta en techniek breed onder de aandacht brengen binnen de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd moet leerlingen bewustmaken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op dit gebied en resulteren in meer profielkeuzes voor bèta en techniek. Nederland staat internationaal bekend om zijn strijd tegen water. Vandaar dat het thema van de olympiade 'Water en duurzaamheid' is. Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Niet alleen moeten we ons er tegen beschermen, maar we maken er ook volop gebruik van. Verder is duurzaamheid en de daarmee samenhangende concepten zoals hergebruik, hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen van groot belang voor ons land.

Opzet kenniswedstrijd
Tijdens de scienceolympiade meten de leerlingen uit een vijftigtal landen zich met elkaar tijdens een tiendaagse bijeenkomst. Per land nemen twee teams bestaande uit drie leerlingen aan de wedstrijd deel. Er zijn drie toetsdagen waarop de leerlingen worden getest. De deelnemers krijgen twee individuele schriftelijke toetsen met open vragen respectievelijk gesloten vragen voorgelegd. Bij de derde toets moeten de deelnemers in groepsverband een practicumtoets doen. Drie deelnemers vormen daarbij één team en behalen alle drie dezelfde score voor deze practicumtoets. De uitslag is individueel. De deelnemers krijgen naast de wedstrijd een omlijstend programma aangeboden. Zowel het hoger als het voortgezet onderwijs hebben hun medewerking toegezegd. Een nationaal samengestelde wetenschappelijke commissie neemt de verantwoording voor de toetsen. Het voortgezet onderwijs neemt een actieve rol bij het betrekken van de gasten bij de kennismaking met leerlingen en het onderwijs in ons land.

Geplaatst in:

Voor meer informatie of het opvragen van een foto van de officiële bekendmaking kunt u contact opnemen met:

Emiel de Kleijn (SLO), voorzitter stuurgroep IJSO-2017,
T: +31 (0) 53 4840 307 of M: +31 (0) 6 22 22 9153, E: e.dekleijn@slo.nl

Erica Wortel (PBT), senior projectleider communicatie, T: +31 (0)6 21 16 58 22, E: e.wortel@deltapunt.nl

Bijlage:
IJSO-2017 informatieboekje met inlegvel

IJSO 2017

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234