VEH: Stem van de bewoners cruciaal in 5-jarenplan voor Groningen

Vereniging Eigen Huis peilde onder haar leden in het aardbevingsgebied hun opvattingen over schadeherstel, aardbevingsbestendig maken, verbeteringen aan de woning en de algemene toekomstverwachtingen voor het gebied. Aan de peiling deden ruim 1000 respondenten mee. De uitkomsten van de peiling als ook een aantal aanbevelingen heeft de vereniging vandaag aangeboden aan Nationaal Coördinator Hans Alders ten behoeve van het op te stellen vijfjarenplan.

Schade

Een belangrijke uitkomst is dat bewoners in ruime meerderheid (73%) kiezen voor geld in plaats van schadeherstel door het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Dit geld wordt wel degelijk gebruikt voor schadeherstel maar dan in eigen regie. Men wil zelf de aannemer en herstelmethode kiezen, onder andere vanwege een diep geworteld gebrek aan vertrouwen in NAM en CVW. Wanneer wel wordt gekozen om de NAM/CVW het herstel te laten regelen (23%) komt dat omdat men opziet tegen al het gedoe. Vereniging Eigen Huis herhaalt daarom haar eerder gedane oproep tot het aanstellen van volledig onafhankelijke aardbevingsconsulenten, die de bewoners kunnen helpen. 61% van de ondervraagden die kiezen voor een geldbedrag geeft aan de schade zo snel mogelijk te herstellen. 34% wil dat weliswaar iets later doen, maar gecombineerd met nieuwe schade of onderhoud. De 1% die aangeeft het geld aan iets anders dan herstel te besteden lost daarmee hypotheek af uit zorg voor waardedaling of heeft het geld nodig vanwege een problematische financiële situatie. Op de vraag of men bereid is een overeenkomst te tekenen waarin verplichte besteding aan herstel is vastgelegd zegt 65% 'ja'.

Aardbevingsbestendig

Onder inwoners is de urgentie voor het aardbevingsbestendig maken van hun woning hoog: 64% wil maximaal een jaar wachten. Dit is een dilemma, omdat een veel langere periode nodig is om de betreffende woningen te verstevigen. Driekwart maakt zich zorgen over het verstevigingsproces. Er is ook hier de sterke behoefte om zelf volledige (38%) of enige regie (37%) te voeren. Slechts 18% wil dit hele proces bij het CVW neerleggen waarbij de eigen rol beperkt is tot inspraak. Het gebrek aan vertrouwen in het CVW en de NAM en de wens maximale flexibiliteit te behouden zijn de belangrijkste redenen om zelf regie te voeren.

Extra werkzaamheden

Bijna een kwart van de mensen (22%) die verwachten dat hun huis aardbevingsbestendig moet worden gemaakt ziet dat als een goed moment om zelf extra werkzaamheden te laten verrichten. Een ander kwart wil of kan dat niet en 53 % weet het nog niet. Een grote meerderheid (67%) wil het moment aangrijpen om de woning energiezuinig te maken. De huidige subsidieregeling schiet daarvoor echter tekort, zo verwachten veel mensen.

Toekomst

Op de vraag: "hoe ziet u de toekomst van het gebied?" wordt vooral in het centrum van het aardbevingsgebied (Loppersum, Appingedam) somber geantwoord met een (zeer) negatief beeld van meer dan 45%. Vier van de tien ondervraagden staan neutraal tegenover de toekomst. Juist bij deze groep kan een vertrouwenwekkend vijfjarenplan het verschil maken.

Vereniging Eigen Huis wil dat de opvattingen van de bewoners van het Groninger aardbevingsgebied een belangrijke plek krijgen in het vijfjarenplan voor de regio. De vereniging heeft Nationaal Coördinator Hans Alders vandaag opgeroepen om de stem van de bewoners de doorslag te laten geven. Het gebrek aan vertrouwen in de betrokken instanties dat uit de peiling blijkt kan alleen worden gekeerd door de bewoners serieus te nemen.

De brief aan Hans Alders met daarin de uitkomsten van het onderzoek zijn vanaf ca. 14.00 te vinden onder het nieuwsbericht op www.eigenhuis.nl/actueel
Ook is de brief als pdf bij dit ANP bericht gevoegd.

Voor meer informatie:
Vereniging Eigen Huis
afdeling Pers en Publiciteit
Manon van Essen
tel 06-51839186

Vereniging Eigen Huis

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234