Finalisten nieuwe Museumeducatie Prijs bekend

Finalisten nieuwe Museumeducatie Prijs bekend

Museum Boijmans Van Beuningen, het Kröller-Müller Museum en het Flipje en Streekmuseum Tiel maken kans op de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro. De prijs wordt op woensdag 14 oktober voor het eerst uitgereikt door minister Bussemaker tijdens het internationale congres Hands On! Children and Museums in het Tropenmuseum in Amsterdam. De prijs stimuleert samenwerking tussen basisscholen en musea.

Minister Bussemaker van OCW heeft de Museumeducatie Prijs van 50.000 euro ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen in het primair onderwijs en musea. De Museumvereniging geeft middels de Taskforce Museumeducatie hieraan uitvoering. Een vakjury van deskundigen op het gebied van cultuur en onderwijs bepaalt op grond van de inzending en een locatiebezoek de winnaar. Over de drie finalisten zegt de jury:

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Het Boijmans Taal-en rekenprogramma

Museum Boijmans van Beuningen onderzoekt met dit programma hoe cultuuronderwijs in het basisonderwijs bijdraagt aan de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Sterk daarbij is de intensieve samenwerking tussen het museum en twee scholen. Het programma laat zien hoe kunst en cultuur een integraal onderdeel kunnen zijn van de twee vakken die een belangrijk deel van het curriculum in het Primair Onderwijs uitmaken.

Kröller-Müller Museum, Otterlo
Elke dag kunst

De digitale scheurkalender van Kröller-Müller is iedere dag aanwezig in de klas. De flexibiliteit van het programma geeft docenten de mogelijkheid en de vrijheid om de kunstwerken en daaraan verbonden opdrachten en werkvormen dagelijks in te passen in het onderwijs. Het relatief eenvoudige format verbindt kunst met lokale geschiedenis, filosofie en aardrijkskunde en biedt volop mogelijkheden om in samenwerking met scholen, gemeentes en archieven eigen scheurkalenders te ontwikkelen.

Flipje- en Streekmuseum Tiel, Tiel
Reizen in de tijd

Reizen in de tijd is een digitale leerlijn van cultuur- en erfgoedonderwijs die het culturele aanbod in de omgeving van de school met het onderwijs verbindt. Mooi daarin is dat de culturele identiteit van de leerlingen en nadenken over verzamelen de basis vormen van thema's binnen Reizen in de tijd. Doordat er meerdere scholen en cultuur- en erfgoedaanbieders bij betrokken zijn krijgen leerlingen een rijk aanbod met een inhoudelijke samenhang. Het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft samen met Gelders Erfgoed en de schoolbesturen Fluvium en Logos het initiatief genomen voor de vernieuwing van deze leerlijn en werkt hierbij samen met tal van partners.

Praktische informatie
Prijsuitreiking Museumeducatie Prijs en internationale prijs Hands On! Children in Museums (uitsluitend toegang op uitnodiging)
woensdag 14 oktober 2015
18:00-22:00 uur
KIT Tropenmuseum, Mauritskade 63 Amsterdam

Taskforce Museumeducatie
De Museumvereniging is begin 2015 gestart met de Taskforce Museumeducatie. De Taskforce, onder voorzitterschap van Ursie Lambrechts, verzamelt goede voorbeelden waarin samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs centraal staat. Aan de hand van deze voorbeelden en gesprekken met musea en scholen, maakt de Taskforce een beschouwing van de ingrediënten voor succesvolle samenwerking.
De beschouwing van de Taskforce wordt gevat in een advies dat op 14 oktober tijdens de prijsuitreiking aangeboden wordt aan minister Bussemaker van OCW. Zo kunnen de goede voorbeelden ook elders in het land als inspiratie dienen voor musea en scholen.

Leden Taskforce: Ursie Lambrechts, voorzitter - Bestuursvoorzitter Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Fokelien Renckens, lid - Voormalig directeur Zaans Museum. Annet Kil, lid - Directeur Onderwijscoöperatie. Paul Postma, lid - Partner PPMC Marketing Consultancy.

Juryleden Museumeducatie Prijs
Petra van Haren, Voorzitter - Bestuursvoorzitter AVS. Geert ten Dam, Lid - Professor Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter Onderwijsraad. Jelmer Evers, Lid - Leraar UniC, voormalig genomineerd Leraar van het Jaar. Ocker van Munster, Lid - Directeur LKCA. Herman van Gessel, Lid - Docent Erfgoededucatie Reinwardt Academie.

Meer informatie
www.museumvereniging.nl

Geplaatst in:

Voor vragen over de Museumeducatie Prijs en de Taskforce Museumeducatie neem contact op met: Jorn Matena, Persvoorlichter Museumvereniging jmatena@museumvereniging.nl en +31 6 46 223 153.

Flipje en Streekmuseum Tiel, directeur Alexandra Van Steen, AvSteen@museumtiel.nl en +31 6 48 137 820.

Kröller-Müller Museum, Sylvia Gentenaar, Communicatie sylviagentenaar@krollermuller.nl en 0318-596152.

Museum Boijmans Van Beuningen, Nienke Witte, Marketing en communicatie witte@boijmans.nl en +31 (0)10-4419543.

Museumvereniging

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.museumvereniging.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234