Weinig aandacht voor wetenschapper bij integriteitsonderzoek UU

Een onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van een wetenschapper door de Universiteit Utrecht (UU) en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) is volgens de Nationale ombudsman niet behoorlijk geweest. Hij concludeert dat de UU en het LOWI bij de inrichting van het onderzoek te weinig oog hadden voor de positie en belangen van de wetenschapper. Hij heeft de klacht van de wetenschapper dan ook gegrond verklaard wegens strijd met het vereiste van fair-play.

Een onderzoek naar wetenschappelijke integriteit raakt verschillende, soms tegengestelde, belangen van zowel individuele wetenschappers als wetenschappelijke (overheids)instituten. De universiteit heeft tegelijk ook de leiding van het onderzoek. De individuele wetenschapper is slechts voorwerp van onderzoek, dat is een kwetsbare positie. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Om die reden vind ik het belangrijk dat universiteiten en het LOWI de wetenschapper van wie de integriteit wordt onderzocht, goed informeren over de voortgang van het onderzoek. Ook moeten zij de wetenschapper steeds de mogelijkheid bieden om haar of zijn visie te geven en zich te verweren."

De Nationale ombudsman heeft de klachten onderzocht vanuit het oogpunt van behoorlijke omgang met de burger. Hij ziet het niet als zijn taak om in dit dossier uitspraken te doen over het besluit en de onderliggende motivering van het bestuur van de UU en het LOWI. Een behoorlijke omgang houdt in dat de UU en het LOWI tijdens het onderzoek moeten zorgen voor een eerlijke en transparante gang van zaken en het geven van mogelijkheden aan de wetenschapper om zijn procedurele kansen te benutten.

De Nationale ombudsman stelt onder andere vast dat de Universiteit Utrecht niet transparant is geweest door de wetenschapper geen goede toelichting te geven over de keuze van geraadpleegde experts en niet goed te informeren over de aard en omvang van de klacht. Het LOWI heeft de wetenschapper niet zorgvuldig geïnformeerd en hem onvoldoende betrokken bij zijn hoorzittingen.

Het volledige rapport 2015/140 kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna van Eerden of Yara Backx, (070) 356 36 37. Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl en volg de Nationale ombudsman op Twitter: www.twitter.com/nat_ombudsman.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat klachten behandelt over de overheid. Jaarlijks weten 38.000 mensen hem te vinden. Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Hij is benoemd door de Tweede Kamer.

De Nationale ombudsman

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234