VN omarmen statement Europese Kinderombudsmannen

De Verenigde Naties omarmen de aanbevelingen van de Europese Kinderombudsmannen om kindermishandeling in Europa aan te pakken.

De gezamenlijke verklaring van de UN en de Europese Kinderombudsmannen komt op een bijzonder moment, aan de vooravond van de tekening van de Sustainable Development Goals dit weekeinde in New York. Het thema geweld tegen kinderen is hierbij een belangrijk onderwerp op de agenda tijdens de algemene ledenvergadering van de Verenigde Naties.

De Europese Kinderombudsmannen roepen de Europese leiders op om zich maximaal in te spannen om geweld tegen kinderen tegen te gaan. Dat stellen de ombudsmannen in een gezamenlijke verklaring, die zij afgelopen dagen tijdens hun jaarlijkse top hebben geformuleerd. De verklaring wordt omarmd door Marta Santos Pais, special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children.

Kindermishandeling is een groot probleem. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om op te groeien zonder geweld. Desondanks hebben 10 miljoen (1 op de 10) kinderen in Europa gedurende hun jeugd te maken met huiselijk geweld. Kinderen die slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.

De Kinderombudsmannen benoemen in hun verklaring 10 aanbevelingen, die Europese regeringen moeten nemen om kindermishandeling terug te dringen. Deze aanbevelingen komen voort uit het rapport dat de Nederlandse Kinderombudsman heeft gepubliceerd over de Europese aanpak van kindermishandeling. Het gaat onder andere om het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en beter behandeling van slachtoffers

De Europese kinderombudsmannen waren afgelopen week bijeen voor hun jaarlijkse top. Deze top, die werd gehouden in Amsterdam en Den Haag, stond in het teken van Geweld tegen kinderen. Het is de eerste keer dat een statement van de Europese Kinderombudsmannen wordt omarmd door de Verenigde Naties.

Voor vragen kunt u contact opnemen:

Edward Ernst 06 52595307

De Nationale Ombudsman/ De kinderombudsman

plaats:
Den Haag
website:
http://www.nationaleombudsman.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234