Professionals in de zorg aan de slag tegen eenzaamheid in de zorg

Zorg tegen eenzaamheid is een nieuwe campagne om professionals alert te maken op en actie te ondernemen tegen eenzaamheid bij ggz-cliënten, ouderen en gehandicapten. Het is een initiatief van dertien organisaties in en betrokken bij de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontving vandaag de eerste campagnematerialen als start van de campagne.

Zorg tegen eenzaamheid
De campagne wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site http://www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, ouderen en gehandicaptenzorg en het sociaal werk. De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht eenzaamheid
Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan "Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid" en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam. Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

Startbijeenkomst
Vandaag ontving staatssecretaris Van Rijn de eerste campagnematerialen. Ook vond een rondetafelgesprek plaats met VU-hoogleraar Theo van Tilburg, professionals uit de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg, het sociaal werk en campagnepartners.

Dertien branche-, beroeps- en kennispartners
De campagne is ontwikkeld en wordt gesteund door: ActiZ, Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, Coalitie Erbij - de nationale coalitie tegen eenzaamheid, GGZ Nederland, de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, MOgroep, Movisie, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Trimbos-instituut, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Vilans en Kennisplein Zorgvoorbeter.

Ga naar http://www.zorgtegeneenzaamheid.nl

Geplaatst in:

Coalitie Erbij

plaats:
Den Haag
website:
http://www.coalitieerbij.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234