De Bosatlas van het voedsel: 13.000 exemplaren gratis voor onderwijs

Deze week ontvangen alle scholen voor het voortgezet onderwijs en instellingen voor groen onderwijs in Nederland een bijzonder cadeau: een pakket met exemplaren van De Bosatlas van het voedsel. Ook is er een speciaal lespakket bij deze atlas ontwikkeld. Dankzij steun van een aantal bedrijven en overheidsinstellingen komt hiermee nieuw en bijzonder lesmateriaal beschikbaar over een onderwerp dat een belangrijke rol speelt binnen het onderwijs

De Bosatlas van het voedsel
De Bosatlas van het voedsel maakt aan de hand van veelzijdige thema’s inzichtelijk hoe de voedselvoorziening van Nederland in elkaar steekt en welke rol Nederland speelt in de mondiale voedselvoorziening. Gebruikmakend van gegevens uit onomstreden bronnen brengt de atlas in kaart wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op ons bord belandt, van grond tot mond. Er is in de atlas volop aandacht voor de dynamiek van de voedselproductie en er wordt in beeld gebracht hoe de huidige consument tegenover voeding staat. Ook staat de atlas stil bij de grote verschillen in voedselbeschikbaarheid en de gevolgen daarvan voor huidige en toekomstige generaties.

Een bijzonder cadeau voor het onderwijs: gratis exemplaren en een lespakket
Met dank aan dertien bedrijven en overheidsinstellingen krijgen alle scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor groen onderwijs in Nederland nu de beschikking over een set exemplaren, bestemd voor gebruik in de aardrijkskundeles. Voedsel is een belangrijk thema in het aardrijkskunde- en groen onderwijs, en de atlas is daarmee een waardevolle informatiebron voor docenten en leerlingen. Bij de atlas is een lessenreeks op maat ontwikkeld, die leerlingen in het voortgezet onderwijs wegwijs maakt in de atlas en in de wereld van voedsel.

De Bosatlas van het voedsel is een uitgave van Noordhoff Uitgevers te Groningen; de eindredactie is in handen van dr. Henk Leenaers (Lijn43, Utrecht).

Geplaatst in:

Neem voor meer informatie contact op met:

Peter Vroege (uitgever), T 050-522 63 56, M 06-5369 94 58 en E p.vroege@noordhoff.nl

Dr. Henk Leenaers (eindredacteur), T 030-265 80 99, M 06-547 984 02 en E henk@lijn43.nl

www.bosatlasvanhetvoedsel.nl

BEELDMATERIAAL
Onze ftp-server is als volgt te bereiken:
ftp.noordhoff.nl
inlognaam: Bosatlas_pers
wachtwoord: Bw@tL3uks
Beelden zijn ook aan te vragen bij Annemieke Altena: a.altena@noordhoff.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
De Bosatlas van het voedsel
Gebonden, 24,5 x 34 cm, 116 pagina's, 9 hoofdstukken, Euro 29,95
ISBN: 978 9001 12012 2

Over Noordhoff Uitgevers en De Bosatlas
Het Groningse Noordhoff Uitgevers is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas - 54 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast de schoolatlassen en consumentenatlassen heeft Noordhoff Uitgevers een reeks thema-atlassen, zoals De Bosatlas van het Voedsel: Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, dat is wat alle Bosatlassen bindt. www.bosatlas.nl

Bijlagen

1 Partners

Sponsors onderwijseditie en lesmateriaal
Kosteloze toezending van deze klassenset is mogelijk dankzij financiële steun van de volgende bedrijven en overheidsinstellingen: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Royal Cosun, de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie VAVI, ZuivelNL, Provincie Fryslân, Provincie Drenthe, Gemeente Leeuwarden, Avebe, Ausnutria Hyproca, CRV, Innexus – the Association of Food Companies in the Northern Netherlands.

De Bosatlas van het voedsel is tot stand gekomen met de steun van
ABN AMRO; CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek); Europese Unie; FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie);
Fontys International Business School; Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek; FrieslandCampina; Glencore Grain B.V.; Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Life Sciences & Technology; HANNN (Healthy Ageing Network Noord-Nederland); Hogeschool Inholland, Agri, Food & Lifes Sciences; HZPC - Growing with our potatoes; IBED (Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics); Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM); Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO; PBL (Planbureau voor de Leefomgeving); Plantum; Provincie Drenthe; Provincie Fryslân; Provincie Groningen; Provincie Zeeland; RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); Skal Biocontrole; Stichting Bionext; Stichting Kids University for Cooking; Stichting Max Havelaar; Stichting UTZ Certified; Royal Cosun; UMCG LifeLines BV; UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen); VanDrie Group; Voedingscentrum.


2 Highlights
In De Bosatlas van het voedsel komt onder meer aan de orde:
- dat twee derde van het Nederlandse grondgebied in gebruik is om voedsel te produceren;
- dat de helft van alle Nederlandse volwassen overgewicht heeft, en een op de tien obesitas. Alleen in studentensteden als Utrecht en Leiden zijn deze percentages veel lager;
- dat het aantal boeren in ons land halveerde sinds de jaren vijftig. In diezelfde periode vervijfvoudigde de gemiddelde bedrijfsomvang en verzevenvoudigde de opbrengst van komkommers;
- dat tomatenzaad duurder is dan goud, en dat de tomaten die uit zo’n zaadje groeien 200 keer zoveel opbrengen als de prijs van het zaad;
- dat op Europese wegen één op de drie vrachtwagens voedsel vervoert;
- dat de Europese Unie meer voedsel importeert uit ontwikkelingslanden dan de Verenigde Staten, Japan, Australië en Canada samen;
- dat in Nederland ouderen (70+) het meeste fruit eten, behalve appels met schil - die zijn het populairst bij kinderen;
- dat iedere Nederlander dagelijks 9 euro uitgeeft aan eten, waarvan 3 euro buitenshuis;
- dat dankzij betere hygiëne salmonellabesmettingen steeds minder vaak voorkomen, ook al eten we steeds meer vlees en eieren;
- dat de meeste van de 700.000 voedselbesmettingen per jaar zijn te voorkomen door slimmer voedsel te kopen, te koken en te bewaren;
- dat Nederlanders per persoon ieder jaar zo’n 80 kilo eten weggooien, waarvan 50 kilo in de vorm van ongebruikt voedsel en restjes;
- dat voor de Nederlandse voedselconsumptie een oppervlak nodig is ter grootte van anderhalf keer ons land;
- dat een derde van alle akkers op de wereld in gebruik is om veevoer te produceren, zoals granen en soja;
- dat er genoeg voedsel in de wereld is om alle mensen te voeden, en dat 840 miljoen mensen (vrijwel allemaal in ontwikkelingslanden) toch honger hebben;
- dat honger en ondervoeding grote gevolgen kunnen hebben voor toekomstige generaties: één op de vier kinderen heeft een groeiachterstand en één op de zes kinderen lijdt aan ondergewicht;
- dat veeteelt en vleesproductie wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen, en dat de vraag naar dierlijke eiwitten (vlees, vis en zuivel) nog steeds groeit;
- dat sinds de jaren vijftig Nederlandse koeien twee keer zoveel melk geven en een hectare tuinbouwgrond vijf keer zoveel tomaten opbrengt;
- dat landbouw en de voedselindustrie belangrijk zijn voor de regionale economie,
denk aan glastuinbouw in het Westland en in Zuidoost Drenthe, veehouderij in Noord-Brabant en de zuivelindustrie in Noord-Nederland;
- dat het Zeeuwse Yerseke de enige mosselveiling ter wereld huisvest.

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 Voedsel voor de wereld
Hoofdstuk 2 Voedselproductie
Hoofdstuk 3 Handel en distributie
Hoofdstuk 4 Voedselconsumptie
Hoofdstuk 5 Voeding en gezondheid
Hoofdstuk 6 Economie en maatschappij
Hoofdstuk 7 Klimaat en milieu
Hoofdstuk 8 Verduurzaming
Hoofdstuk 9 Voedsel in de regio

En in ieder hoofdstuk een fraai geïllustreerd intermezzo met alles wat iedereen moet weten over o.a. brood, aardappel, cacao, koffie, suiker, zuivel, biologisch voedsel, mosselen en oesters.

Noordhoff Uitgevers

plaats:
Groningen
website:
http://www.noordhoffuitgevers.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234