Aankondiging publicatie van Algemene Rekenkamer op 24 september 2015

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 24 september a.s. de eerste in een reeks van begrotingsbrieven plus het onderzoeksrapport Raming van belastingontvangsten.

De Algemene Rekenkamer geeft in de maanden september en oktober in een reeks brieven met aandachtspunten haar reactie op de ontwerpbegrotingen 2016 die het kabinet op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De eerste twee brieven in deze reeks voor de Tweede Kamer worden op 24 september a.s. gepubliceerd, die over de ontwerpbegroting Ministerie van Financiën en de Miljoenennota en over de ontwerpbegroting van de minister voor Wonen en Rijksdienst.
Op 8 oktober a.s. is een tweede tranche van deze brieven voorzien, eind oktober een derde.
Parallel aan de begrotingsbrief over het Ministerie van Financiën publiceert de Algemene Rekenkamer op 24 september 2015 een geactualiseerde versie van de themawebsite kredietcrisis.rekenkamer.nl. Op deze website wordt het financieel verloop van de maatregelen gevolgd die het kabinet in 2008 en volgende jaren heeft genomen om de problemen in de financiële sector sinds de kredietcrisis het hoofd te bieden.

Naast de twee begrotingsbrieven wordt op 24 september ook het onderzoeksrapport gepubliceerd Raming van belastingontvangsten - Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in de budgettaire nota's. Dit onderzoek naar de wijze waarop de belastingontvangsten worden geraamd en hoe de minister van Financiën de Tweede Kamer hierover informeert, is uitgevoerd nadat de afgelopen jaren het kabinet tegenvallers bij de belastingontvangsten moest melden. Deze tegenvallers leiden tot aanvullende bezuinigingspakketten van de kabinetten-Rutte/Verhagen en Rutte/Asscher. Met de resultaten van dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer ondersteunen bij het beoordelen van de ramingen van de belastingontvangsten.

Dit onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen voor de minister van Financiën en voor de Tweede Kamer, en een handreiking.
In het onderzoeksrapport is de bestuurlijke reactie van de minister van Financiën samengevat opgenomen.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicaties met een persbericht.
De brieven, het rapport met de bestuurlijke reactie van de minister, de geactualiseerde themawebsite en het persbericht zijn op 24 september a.s. vanaf 17.15 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicaties van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 24 september om 14.00 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234