Premie DSW bijna Euro 60 lager dan door het ministerie VWS verwacht

Traditiegetrouw maakt DSW Zorgverzekeraar de premie als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2016 Euro 1.185, ofwel
Euro 98,75 per maand. Hiermee is de premie van de basisverzekering bij DSW duidelijk lager dan het ministerie van VWS verwacht. DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden.

Premie DSW opnieuw veel lager dan verwachting VWS
De minister verwacht in de Miljoenennota dat de jaarpremie in 2016 uitkomt op gemiddeld Euro 1.243. Met een premie van Euro 1.185 (2015: Euro 1.140) blijft DSW voor het vierde jaar op rij ver onder de verwachting van VWS. In de voorgaande tien jaar, waarin DSW ook steeds als eerste de premie bekendmaakte, is de premie van DSW richtinggevend gebleken voor alle andere zorgverzekeraars.

Premiestijging heeft meer oorzaken
Ieder jaar stijgen de zorguitgaven door vergrijzing, nieuwe behandelingen, nieuwe dure geneesmiddelen en inflatie. Daarnaast leidt de overheveling van de wijkverpleging in 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet tot en met 2019 jaarlijks tot een verdere premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd.

Groei zorgkosten nog gematigder dan raming VWS
DSW verwacht dat de groei van de landelijke zorgkosten in 2016 lager zal uitvallen dan door VWS begroot, ondanks dat ook de minister van VWS uitgaat van een minder sterke groei dan in eerdere jaren. De te hoge raming van VWS maakt het voor DSW mede mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van VWS.

DSW bouwt de reserves meer af dan de minister van VWS verwacht
VWS gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars hun reserves met Euro 1.500 miljoen verlagen, dit komt voor alle zorgverzekeraars overeen met Euro 110 per premiebetaler. DSW acht het verantwoord de reserves met Euro 145 per premiebetaler af te bouwen.

DSW begrijpt verwarring van consumenten over veelheid aan polissen
DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden. DSW vindt dat zorgverzekeraars ook met één polis voldoende mogelijkheden hebben om kosten niet te vergoeden als de zorg niet aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid of gepast gebruik voldoet. Daarmee komt alleen kwalitatief goede zorg voor vergoeding in aanmerking zonder dat hiervoor de keuzevrijheid van zorgverlener via een natura- of budgetpolis beperkt hoeft te worden.

Premieopbouw DSW al jaren transparant
Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij naar www.dsw.nl

Geen winstoogmerk
Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Geplaatst in:

Voor reacties op dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Chris Oomen (voorzitter Raad van Bestuur), bereikbaar op telefoonnummer (010) 246 64 21.

DSW Zorgverzekeraar

plaats:
Schiedam
website:
http://www.dsw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234