21st Century skills in het mbo

De wereld van beroepen verandert drastisch. De benodigde 21e eeuwse vaardigheden zijn niet nieuw maar wel belangrijker dan ooit. In het live webinar '21st Century skills in het mbo' op 8 oktober 2015, gaat CINOP in op de betekenis voor het middelbaar beroepsonderwijs en de lespraktijk op scholen.

Onderzoek van de Universiteit van Oxford (2013) voorspelt dat in de komende 20 jaar bijna 50% van de huidige banen onder andere door automatisering zal verdwijnen. Denk aan de (zorg)robot die de verpleegster vervangt of de webshop die de winkelbediende overbodig maakt. Aan de andere kant komen er ook nieuwe functies bij zoals de 3D printspecialist of drone operator.

Voor de banen en werkplekken van de toekomst is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. Denk aan 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, ondernemerschap, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar wel belangrijker dan ooit.

Dat geldt zeker in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat jongeren opleidt voor de arbeidsmarkt van morgen. Volgens de WRR (2013) past daarbij een heroriëntatie op het (te) ver doorgevoerde onderscheid tussen onderwijs gericht op vaardigheden en onderwijs gericht op cognitie. Ook SLO (2014) concludeert dat 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het funderend onderwijs

Op donderdag 8 oktober 2015, van 16:00-17:00 uur, gaan mbo-adviseur Sara van Kesteren (CINOP Advies) en onderwijsonderzoeker Pieter Baay (expertisecentrum beroepsonderwijs) in een live webinar in op de vraag waarom 21e eeuwse vaardigheden nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst, wat de gevolgen zijn voor het mbo en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk.

Aanmelden is gratis en kan via deze link: https://www.onlineseminar.nl/cinop/webinar/9824/21st-century-skills/#watch

Meer informatie: Sara van Kesteren, 073-6800800, skesteren@cinop.nl

CINOP

plaats:
's-Hertogenbosch
website:
http://www.cinop.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234