'Crosscultureel ondernemen brengt business in beweging'

'Crosscultureel ondernemen brengt business in beweging'

Rotterdam - Lector Crosscultureel Ondernemerschap Gürkan Çelik spreekt maandag 28 september zijn lectorale rede uit bij Hogeschool Inholland Rotterdam. In zijn rede 'Crosscultureel ondernemen brengt business in beweging' benadrukt Çelik het belang voor ondernemers en organisaties om contacten buiten de eigen kring te leggen en onderlinge verbindingen te zoeken om groei te realiseren en zo bij te dragen aan werkgelegenheid en welvaart. Aandacht voor crossculturele samenwerking is daarbij essentieel.

"Mkb-ondernemers zijn de locomotieven en de cruciale aanjagers van de economie", aldus Çelik. "Ze zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Steeds meer is er interactie tussen ondernemers en afnemers van verschillende culturen en worden er onderlinge verbindingen gelegd. Mensen en organisaties die meer samenwerken, floreren. Een succesvolle samenwerking vraagt aandacht voor verschillen in de structuur en cultuur van organisaties."

Volgens Çelik wordt crosscultureel organiseren steeds belangrijker, mede gezien de toenemende crossovers en diversiteit in de samenleving, het bedrijfsleven en op de afzetmarkten. "Door internationalisering, professionalsering en crossculturele samenwerking wordt het voor ondernemers en hun ondernemingen steeds interessanter om ook buiten de eigen kringen groei te realiseren. Crosscultureel ondernemen brengt daarmee business in beweging en maakt het verschil."

Gürkan Çelik is in september 2014 benoemd als lector Crosscultureel Ondernemerschap binnen de onderzoeksgroep Business Research Centre (BRC) van het Domein Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland. Crosscultureel Ondernemerschap bestaat uit een samenwerking van Hogeschool Inholland en Hogiaf ondernemersfederatie.

Naast de lectorale rede geven diverse sprekers een reflectie vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, gaat onder andere in op de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen het mkb en het hbo. Roy Thurik, hoogleraar economie en ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit zal op zijn beurt ingaan op de toegevoegde waarde van het toegepaste onderzoek door hbo-instellingen.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:

De inauguratie van Gürkan Çelik vindt plaats op 28 september van 19.30 tot 21.00 uur bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Pers is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag vooraf aanmelden bij Karlien de Bruin, 06-15279773, karlien.debruin@inholland.nl

Ga voor meer informatie en het programma van de lectorale rede naar de website van het Business Research Centre www.inholland.nl/onderzoek/brc of neem contact op met Karlien de Bruin, 06-15279773, karlien.debruin@inholland.nl

Hogeschool Inholland

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.inholland.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234