Kinderombudsman: aantal mishandelde kinderen moet drastisch afnemen

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn rapport dat hij vandaag presenteert aan zijn Europese collega's over de aanpak van kindermishandeling in Europese landen. Hij benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

De prijs van kindermishandeling
Kindermishandeling is een groot probleem. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om op te groeien zonder geweld. Desondanks hebben 10 miljoen (1 op de 10) kinderen in Europa gedurende hun jeugd te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiervan slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.

Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventie van kindermishandeling leidt tot een besparing van 19 euro. Dit is een besparing op medische kosten, strafrechtelijke kosten en van het verlies van productiviteit voor de samenleving. De jaarlijkse kosten van kindermishandeling bedragen voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar schatting 34,2 miljard euro. Dit is bijna 25% van de totale EU-begroting in 2014. Kortom: de prijs van geweld tegen kinderen is extreem hoog, voor kinderen en voor de samenleving.

2025: een kwart minder slachtoffers
De Kinderombudsman concludeert dat in Europa voldoende wet- en regelgeving is om kindermishandeling terug te dringen. Het probleem zit in het uitblijven van de invoering van goede maatregelen om kindermishandeling effectief aan te pakken. Deze maatregelen moeten betrekking hebben op het voorkomen, het signaleren, het melden van kindermishandeling en de behandeling van slachtoffers.

Een aantal landen heeft goede voorbeelden, waar de rest van Europa lessen uit kan trekken. Roemenië en Zweden hebben een aanzienlijke daling gerealiseerd van geweld in de opvoeding. Nederland heeft goede ervaring met scholing van personeel van de Spoed Eisende Hulp in ziekenhuizen in het toepassen van de Kindcheck. Kindcheck betekent dat professionals die werken met volwassenen met ernstige problemen zoals verslaving, huiselijk geweld of ernstige psychische klachten, patiënten moet controleren of zij verantwoordelijk zijn voor kinderen en of de kinderen veilig zijn. Bij 91% van de meldingen op basis van de Kindcheck blijkt inderdaad sprake te zijn van mishandeling.

ENOC 2015
De Kinderombudsman heeft het onderzoek gepresenteerd tijdens de jaarlijkse top van Kinderombudsmannen, dat op 22 en 23 september wordt gehouden in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Augeo, een non profit organisatie die zich inzet voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen.

Noot voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Merel Eijken
communicatieadviseur
de Kinderombudsman
M. 06 520595307

Augeo Foundation wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Augeo streeft ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opgroeisituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen. Met deze doelen voor ogen ontwikkelt Augeo online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten. De producten van Augeo worden al door meer dan 100.000 mensen gebruikt. Augeo is een particuliere stichting en bestaat sinds 2007.

De Nationale Ombudsman/ De kinderombudsman

plaats:
AMSTERDAM
website:
http://www.nationaleombudsman.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234