Edith Snoeij voorzitter Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK

Edith Snoeij volgt Gerdi Verbeet op als voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en Stichting Ruimte-OK. Gerdi Verbeet treedt om agenda technische redenen af. De benoeming luidt een nieuwe periode in, waarin het waarborgfonds en kenniscentrum samen verder gaan onder de naam Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK. Zowel de raden van toezicht en bestuur als de werkorganisaties zijn geïntegreerd. De nieuwe gezamenlijke website is vandaag gelanceerd (www.ruimte-ok.nl). Edith Snoeij over haar keuze: "Sterk onderwijs en kinderopvang vragen om investering in goede kwaliteit gebouwen. Door kennis hierover te delen en borgstellingen te verstrekken voor financiering, brengen we een betere omgevingskwaliteit voor kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers een stap dichterbij. Daar draag ik mijn steentje graag aan bij."

Edith Snoeij (1956) heeft haar loopbaan grotendeels bij Abvakabo FNV gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Sinds 2012 is ze lid van de raad van commissarissen van APG Groep nv. Ze bekleedt daarnaast diverse andere functies in de pensioenwereld en is lid van de Commissie advies- en verwijspunt Klokkenluiders.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK streeft naar kwaliteitsbevordering van de huisvesting vanuit een gezonde exploitatie. Het deelt hiertoe kennis over huisvesting en financieren in onderwijs en kinderopvang, en verstrekt borgstellingen en garanties ten behoeve van (integrale) kindcentra. Ruimte-OK stimuleert daarbij de samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten, en streeft naar een betere aansluiting tussen hun ondersteuningsbehoeften (de vraag) en het aanbod van marktpartijen en financiers. De organisatie opereert onafhankelijk tussen deze partijen. Medeoprichters PO-Raad, VO-Raad, VNG en Brancheorganisatie Kinderopvang zijn betrokken via de raad van toezicht en raad van advies.

Sinds 2015 vormen de stichtingen Waarborgfonds Kinderopvang en Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang gezamenlijk Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK: een loket voor borgstelling en kennis ten behoeve van onderwijs, kinderopvang en gemeenten.
Waarborgfonds Kinderopvang bestaat sinds 1998 als verstrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Om verantwoord investeren te stimuleren, ontwikkelde het in de loop der jaren daarnaast een kennisfunctie. Die werd op mede-initiatief van de PO-Raad, VO-raad, VNG en Brancheorganisatie Kinderopvang in 2012 overgeheveld naar een nieuw kenniscentrum: Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Het waarborgfonds en het kenniscentrum opereerden aanvankelijk gescheiden van elkaar, maar kwamen in 2014 tot de conclusie meer voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten te kunnen betekenen door beide functies te verenigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Jonge Baas, Bestuurssecretaris en Manager Kennisontwikkeling van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK.

Beukenlaan 42
5651 CD Eindhoven
Telefoon: 0623 007 239
E-mail: judith.dejongebaas@ruimte-ok.nl
Website: www.ruimte-ok.nl

Volg ons op twitter: @RuimteOK

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang

plaats:
Eindhoven

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234