"Overheid creëert dakloosheid": zwartboek aangeboden

Vanmiddag heeft wethouder Vliegenthart het Zwartboek van Clientenbelang Amsterdam in ontvangst genomen. Het Zwartboek schetst de gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm. Het Zwartboek illustreert de uitspraak van Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond in de uitzending van Nieuwsuur op 18 september jl: "De overheid creëert dakloosheid".

De Federatie Opvang krijgt al een langere periode signalen van opvanginstellingen dat mensen niet meer kunnen rekenen op opvang bij familie vanwege regels die het logeeradres financieel in de problemen brengen. Uit onderzoek blijkt dat familie en kennissen vaker dan verwacht mensen in hun omgeving willen helpen die dakloos worden. Nu blijkt dat de dit jaar ingevoerde kostendelersnorm en de bestaande belastingregels voor toeslagen en bijstand mensen straffen die informele opvang bieden. Daardoor vermindert de mogelijkheid voor informele opvang. Dakloze mensen willen hun familie of vrienden niet benadelen door bij hen te logeren. Mensen die een logeeradres bieden willen niet in de problemen komen doordat hun uitkering wordt verlaagd of hun toeslagen worden gewijzigd. Ze willen geen risico lopen op sancties of terugbetaling van uitkering of toeslagen.

Het gevolg is dat dakloze mensen vaker een beroep doen op gesubsidieerde opvangcentra en ondersteuning. Dit geldt ook voor het beroep op briefadressen via opvanginstellingen.

Opvangcentra zijn kostbare voorzieningen in vergelijking met informele opvang door familieleden. Bovendien is de opvang al overvol doordat er een gebrek is aan goedkope sociale huurwoningen om naar uit te stromen. Mensen die aankloppen bij de opvang kunnen daardoor ook niet altijd geholpen worden. Het Zwartboek uit Amsterdam geeft voorbeelden van mensen die nu op straat moeten slapen door deze situatie.

De voorzitter van de Federatie Opvang, Jan Laurier, vindt dat Jetta Klijnsma, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in actie moet komen: "Ik ben het hartgrondig eens met de Ombudsman in Amsterdam die aangeeft dat de staatssecretaris het effect van haar eigen regels en die van haar collega's moet bezien op nadelige effecten. Op deze manier is armoede- en schuldenbeleid dweilen met de kraan open".

Op 24 september a.s. overlegt de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met staatssecretaris Klijnsma over het armoede- en schuldenbeleid, waaronder het effect van de kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete genoemd). De Federatie Opvang pleit, met andere organisaties, voor het afschaffen van de kostendelersnorm.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met:
Rina Beers, senior beleidsmedewerker Federatie Opvang, 06 – 13846484

Federatie Opvang
De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging voor de maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang. Voor meer info kijk op www.opvang.nl of www.twitter.com/federatieopvang

Federatie Opvang

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.opvang.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234