Emakina Group: 20% omzetgroei, operationele marge bijna + 50% (jaarhelft 2015)

BRUSSEL, September 18, 2015 /PRNewswire/ --

Emakina Group [http://www.emakina.com ] (Alternext Brussel : ALEMK [https://www.euronext.com/nl/products/equities/BE0003843605-ALXB ]) maakt vandaag zijn halfjaarlijkse resultaten bekend voor 2015. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat stijgt met 20% tegenover het eerste semester van 2014. De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) groeit met 49% tegenover het eerste halfjaar van 2014. De geconsolideerde nettowinst (vóór afschrijvingen op goodwill) bedraagt 1.067.684 EUR in vergelijking met 129.115 EUR over dezelfde periode vorig jaar. Deze prestatie volgt uit een groei van de activiteiten bij alle entiteiten van de groep. 

De bedrijfsopbrengsten buiten België vertegenwoordigen 54% van de geconsolideerde inkomsten.

In het eerste halfjaar van 2015 bedragen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten 32.462.191 EUR tegenover 27.132.701 EUR over het eerste semester van 2014, d.i. een toename van +19,6% (+18,2% bij constante perimeter).

54% van de geconsolideerde inkomsten in het eerste halfjaar van 2015 werden gegenereerd bij klanten buiten België, tegenover 50% voor dezelfde periode in 2014. Deze evolutie is een weergave van het toegenomen marktaandeel in het buitenland, in lijn met de Europese expansiestrategie van de groep.

Op 18 september 2015 kondigde Emakina de overname aan van de communicatiegroep diamond:dogs, met vestigingen in Wenen, Salzburg en Zürich en met een 80-tal medewerkers. Dit is het meest recente voorbeeld van de ambitie van Emakina om zich verder te ontwikkelen binnen Europa en zo zijn internationale klanten nog beter te kunnen begeleiden.

In 2015 hebben een brede waaier aan nieuwe grote lokale en internationale klanten een agentschap van Emakina gekozen als partner voor hun communicatie. Daartoe behoren onder andere AstraZeneca, Bosch Siemens, Celio, Carré de l'Habitat, Cofely, Crea Geneve, Crédit Mutuel Arkéa, De Lijn, European Defense Agency, Floris van Bommel, Generali, Goodman, Janssen Pharmaceutica, Jimmy Choo, Kenwood, Kiala (UPS), Melexis, Merck, V&D en WE Fashion.

Bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) neemt toe met 49% 

De bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 2.453.590 EUR (identiek bij constante perimeter) tegenover 1.648.152 EUR in het eerste halfjaar van 2014. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 6,1% naar 7,6%, het eerste semester van 2014 vergeleken met dat van 2015.

Deze positieve evolutie van de operationele marge in 2015 is vooral het resultaat van een betere besteding van de middelen, samen met een kostenbeheersing. Dit ligt in de lijn van wat reeds in het tweede semester van 2014 was te zien.

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) stijgt in gelijke tred met de evolutie van de EBITDA. Dit is het gevolg van de stabiliteit van de afschrijvingskosten en van het financieel resultaat van het eerste halfjaar 2015 tegenover dezelfde periode in 2014, ondanks de context van de omzetgroei.

Positief nettoresultaat van 1.067.684 EUR vóór en 240.704 EUR na afschrijvingen op goodwill  

Het nettoresultaat van het eerste semester van 2015 (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) stijgt met 938.569 EUR. Dit is het gevolg van de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, het uitblijven van een uitzonderlijk resultaat in 2015 tegenover vorig jaar en een beperkte evolutie van de belastinglasten.

De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben op het nettoresultaat van de onderneming een impact van 826.980 EUR in het eerste semester van 2015, tegenover 860.800 EUR in het eerste halfjaar van 2014. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

Investeringen in innovatie en strategie 

Emakina blijft verder investeren in innovatie en op strategisch gebied om dienstenaanbod te behouden en om klanten zoals Unilever beter te kunnen begeleiden bij hun digitale transformatie.

Tegenover eind 2014 blijft de gezonde financiële situatie van de groep in het eerste halfjaar van 2015 gehandhaafd, dankzij een financiële schuldgraad in lijn met de groei van de groep, een goed beheerde behoefte aan bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van aangepaste en vernieuwde kredietlijnen.

Vooruitzichten tot het einde van het jaar 

Het management van Emakina Group verwacht in 2015 een organische omzetgroei met twee cijfers op basis van de huidige commerciële situatie en de internationale expansie van de groep.

Verslag van de Commissaris  

De Commissaris heeft bevestigd dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen per 30 juni 2015 is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks verslag geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen 

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die in detail worden weergegeven in het halfjaarlijks verslag van 2015.

De volledige gereglementeerde informatie is, conform de Alternext-reglementering, opgenomen in het halfjaarlijks financieel verslag 2015 van Emakina Group dat beschikbaar is op de website http://www.emakina.com (rubriek "financial"). 

Over de Emakina Group 

Emakina Group is een onafhankelijke Europese groep van innovatieve digitale agentschappen. Meer dan 670 experts in België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Turkije begeleiden internationale klanten, zoals Audi, Axa, BIC, Brady-Seton, Danone, De Bijenkorf, D'Ieteren, EDA, Engie, Federal Mogul, FIVB, ING, IWC, Karl Lagerfeld, KPN-Base, L'Oréal, Nike, Orange, Peugeot, Starwood, SNCF, Sundio, Total, Thomas Cook, en Unilever.

Het agentschap Emakina gidst bedrijven en organisaties doorheen hun digitale transformatie. Zo verrijken ze klantenervaringen, ontstaan er productiviteits- en innovatiewinsten, nieuwe businesslijnen en betere werkervaringen. De andere agentschappen van de groep zijn The Reference, Design is Dead, Your Agency en Robert & Marien. Zij leveren elk gespecialiseerde digitale oplossingen en communicatiediensten van het hoogste niveau.

 In 2014 realiseerde Emakina Group een omzet van 56,1 miljoen euro. Emakina Group staat genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (mnemo: ALEMK  [https://www.euronext.com/nl/products/equities/BE0003843605-ALXB ] - ISIN: BE0003843605). 

http://www.emakina.com

http://www.emakina.be

http://www.ermakina.nl


 
Meer informatie 
EmptyBreak:MARKER 
Karim Chouikri, Chief Executive Officer 
+32(0)2-400-40-00 
kch@emakina.com 
EmptyBreak:MARKER 
Frédéric Desonnay, Chief Financial Officer 
+32(0)2-788-79-26 
fds@emakina.com 
EmptyBreak:MARKER 
Luc Malcorps, Director of Media Relations 
+32(0)2-788-79-73 
lma@emakina.com     
EmptyBreak:MARKER 
Emakina Group S.A. 
http://www.emakina.com 
Middelburgstraat 64A, 1170 Brussel, België 
VAT 0464.812.221  - ISIN BE 0003843605  


Emakina Group

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234