Uitnodiging presentatie advies 'Rijk zonder CO2, 24 september,Den Haag

Op donderdag 24 september 2015 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies 'Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050' tijdens een bijeenkomst in Den Haag. De raad adviseert over de route naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

De raad nodigt de media van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Locatie: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag,
Tijd: 24 september van 11.00 tot 12.30 uur

Na de bijeenkomst is er tijd voor een interview met Henry Meijdam, voorzitter van de Rli. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met de voorzitter van de Rli voor een interview -vooraf- op woensdagochtend 23 september. Op het publiceren over het advies rust een embargo tot donderdag 24 september 12.00 uur.

Aanmelden
Aanmelding voor de bijeenkomst is gewenst, graag voor 24 september, per e-mail aan miep.eisner@rli.nl

Over het advies
Aanleiding voor het advies is de vraag van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) hoe een volledige duurzame energievoorziening in 2050 bereikt kan worden. Het advies beschrijft wat er voor de energievoorziening nodig is om de Europese klimaatdoelen te kunnen halen. Hiervoor is voor Nederland in 2050 een reductie nodig van de emissie van broeikasgassen van 80% tot 95% ten opzichte van 1990. Het advies is een belangrijke bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar presenteert.

Programma
De voorzitter van de Rli, Henry Meijdam licht het advies toe, daarna zal een aantal sprekers reflecteren op de aanpak die het advies 'Rijk zonder CO2' voorstaat.

Noot voor de redactie
Voor vragen over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl tel. 06-46152496.
Voor aanvragen van een interview met de voorzitter van de Rli, Henry Meijdam, kunt u contact opnemen met Miep Eisner, miep.eisner@rli.nl tel. 06-15369339, of Ton Wagenveld, ton.wagenveld@rli.nl tel. 06-31753163.
Het advies en persbericht zijn op 24 september vanaf 12.00 uur beschikbaar via www.rli.nl

Volg ons op twitter met #energie2050

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234