Hof den Bosch en Consumentenbond op shortlist kwakzalversprijs 2015

De Vereniging tegen de Kwakzalverij reikt ook dit jaar de Meester Kackadorisprijs uit aan personen of instellingen die het afgelopen jaar uit onnozelheid of eigenbelang hun best hebben gedaan de kwakzalverij te bevorderen. Genomineerd zijn onder andere: de voorzitter van de Consumentenbond, het Gerechtshof in Den Bosch en zorgverzekeraar OHRA. Zij vormen de shortlist van de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs. De winnaar zal op zaterdag 3 oktober om 13.30 in Gebouw de Nieuwe Liefde in Amsterdam worden bekend gemaakt. Alle nominaties van de longlist zijn te vinden op www.kwakzalverij.nl.

Bart Combée, voorzitter van de Consumentenbond misleidt zijn leden
Dat zit zo: de minister heeft verboden om gezondheidsclaims op verpakkingen te zetten die niet kunnen worden waargemaakt. Daarmee kregen de homeopaten een onoverkomelijk probleem, want zij hebben nooit kunnen aantonen dat hun producten helpen. Bart Combée, wetende dat homeopathie bewezen onzin is, wendde zich desondanks tot de minister van Volksgezondheid met het dringende verzoek de sinds 2012 verboden vermelding van indicaties op de homeopathische middelen weer toe te laten. Indicaties geven aan tegen welke kwaal het middel bedoeld is. Zijn argument: 'Een niet onaanzienlijke groep consumenten gelooft dat zij baat hebben bij homeopathische middelen.' Hij vindt dat de consument geholpen moet worden bij zijn keuze. Daarbij zou 'enige informatie' gewenst zijn, zegt hij. Hij doelde op de leugens van de producenten van homeopathische middeltjes. Het was Combée blijkbaar ontgaan dat de minister niets anders deed dan wat de consumentenbond als haar kerntaak ziet: de koper beschermen tegen misleiding. De fabrikanten moeten bewijzen dat hun middeltjes werken en dat kunnen ze al 150 jaar niet.

Zorgverzekeraar Ohra gooit via haar stichting NutsOhra geld van verzekerden over de balk.
De zorgverzekeraar is genomineerd wegens financiering van het project 'Keuzehulp Complementaire Zorg voor kinderen met kanker'. Met deze keuzehulp moeten ouders een weloverwogen beslissing kunnen nemen om tussen alternatieve behandelingen te kiezen. Twee notoire kwakzalversinstituten, het parapsychologische Van Praag Instituut en het antroposofische Louis Bolk Instituut, zijn belangrijke spelers in het geheel. NutsOhra vergeet er bij te vermelden dat het gaat om kwakzalverij. De illustratie bij de website van het Fonds wordt, hoe cynisch, gevormd door een vrolijk lachend kankerpatiëntje met talrijke acupunctuurnaalden in het gezicht.

Gerechtshof te 's Hertogenbosch miskent onderscheid tussen reguliere geneeskunde en kwakzalverij
Bij wet is bepaald dat over behandelingen waarvan niet is aangetoond dat ze medisch nut hebben, ook BTW moet worden betaald. Je zou dus denken dat kwakzalvers ook BTW betalen. De Belastingkamer in den Bosch oordeelde in 2013 anders. In hoger beroep werd een magnetiseur die over de jaren 2003 tot en met 2007 ruim 80.000 euro aan BTW moest betalen, daarvan vrijgesteld. De rechtbank in Breda had de Belastingdienst eerder wel in het gelijk gesteld. Het hoger beroep werd blijkens de uitspraak van april 2015 door de Hoge Raad bekrachtigd. Kern van de overwegingen die leidden tot de BTW-vrijstelling van de kwakzalver werd gevormd door de mening van Hof en Hoge Raad, dat de diensten van een magnetiseur gelijkwaardig zijn aan die van BIG-geregistreerde psychologen en psychiaters en een bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg. Voor de grondgedachte van het magnetiseren, het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt, is nooit bewijs geleverd. In september 2015 verviel Bossche hof in dezelfde fout door de zorg van een arts-acupuncturist vrijstelling van btw-heffing te verlenen. De rechtspraak is langzamerhand een risicofactor geworden voor veilige en effectieve patiëntenzorg.

Voor meer informatie:

Frits van Dam, tel. 06-20616743, E: fritsvandam1@gmail.com

Cees Renckens, tel. 06-51187133, E: renckens@xs4all.nl

Vereniging tegen de Kwakzalverij

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.kwakzalverij.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234