RECTIFICATIE Acupunctuur door artsen opnieuw vrijgesteld van BTW

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft zeer onlangs een heldere uitspraak gedaan in de al langer slepende zaak van de arts die beroep aantekende tegen het vervallen van de btw-vrijstelling voor zijn medische acupunctuurbehandelingen. Volgens de Belastingdienst is acupunctuur sinds 1 januari 2013 niet meer vrijgesteld van BTW, waar tot dan toe over alle behandelingen van artsen de btw-vrijstelling van toepassing was.

De acupunctuurbehandeling door artsen werd daarmee voor patiënten 21% duurder. De arts in de zaak heeft al begin 2013 een procedure aangespannen tegen het vervallen van de btw-vrijstelling. Na de Rechtbank Breda heeft nu ook het Gerechtshof 's-Hertogenbosch de arts in het gelijk gesteld. Het Gerechtshof stelt dat alle behandelingen die geregistreerde artsen verrichten voor hun patiënten vrijgesteld horen te zijn en baseert zich daarbij op Europese fiscale regelgeving, Nederlandse belastingwetgeving en de Wet BIG die registratie van en kwaliteitseisen voor artsen regelt. De fiscus heeft volgens het Gerechtshof onterecht gemeend zich op de Wet BIG te kunnen beroepen om acupunctuurbehandelingen door artsen buiten de btw-vrijstelling te plaatsen.

De Nederlandse Acupunctuur Artsen Vereniging reageert verheugd op de uitspraak. "Kwakzalvers moet je uit de markt weren maar onze leden zijn eerst en vooral artsen die voldoen aan alle kwaliteitseisen die de wet, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars stellen. Het is ook enorm belangrijk dat na de Rechtbank Zeeland-West-Brabant nu ook het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vaststelt dat wanneer een arts acupunctuurbehandeling geeft, hij handelingen verricht op het gebied van de geneeskunst in de zin van de wet BIG. Dit betekent dat acupunctuur in de handen van een dokter dus als gewoon dokterswerk wordt beschouwd." reageert Albert Fabriek, bestuurslid van de NAAV.

Belastingadviseur Oostdam, die de arts in dezen heeft bijgestaan wijst op nog een ander aspect in deze zaak: "Het is waanzin om ten behoeve van de gezondheidsindustrie complementaire behandelwijzen fiscaal volledig van tafel te vegen en deze fiscaal niet langer als gezondheidszorg te bestempelen. Je jaagt mensen weg van op zich zelf goede en verantwoorde zorg. Daar is het fiscale recht niet voor bedoeld. Nederland moet van Europa terecht eisen stellen aan medische diensten om de kwaliteit van onze zorg te bewaken. Het blijft echter lastig om te bepalen wat wel en niet goed genoeg is. De belastingwetgeving is in ieder geval niet bedoeld om die discussie te voeren. Het is triest dat men dat wel heeft geprobeerd. En het is goed dat het Gerechtshof die poging heeft afgestraft."

Wanneer de uitspraak van het Gerechtshof onherroepelijk wordt hoeven artsen voortaan geen BTW meer te berekenen over hun acupunctuurbehandelingen.

Albert Fabriek, secretaris bestuur NAAV
tel 0622521049

RECTIFICATIE tav van versie verstuurd om 1200 uur

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.naav.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234