Acupunctuur door artsen opnieuw vrijgesteld van BTW

14 september 2015

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in hoger beroep op 11 september jl een heel heldere uitspraak gedaan in de al langer slepende zaak van een acupunctuur-arts. Volgens de

Belastingdienst zijn acupunctuur-artsen sinds 1 januari 2013 niet meer vrijgesteld van BTW. De acupunctuurbehandeling van artsen werd daarmee 21% duurder. De artsen verenigd

in de Nederlande Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) waren daar mordicus tegen en hebben een gezamenlijke procedure aangespannen. Na de Rechtbank Breda heeft nu ook het

Gerechtshof’s-Hertogenbosch de acupunctuur-artsen gelijk gegeven.
De acupunctuur-artsen reageren verheugd op de uitspraak. “Wij zijn regulier werkende artsen die ook acupunctuur en andere alternatieve geneeswijzen aanbieden” reageert Albert

Fabriek, woordvoerder van de NAAV. “Het is waanzin om ten behoeve van de gezondheidsindustrie complementaire behandelwijzen fiscaal volledig van tafel te vegen en deze

fiscaal niet langer als gezondheidszorg te bestempelen. Je jaagt mensen van op zich zelf goede zorg weg. Daar is het fiscale recht niet voor bedoeld.” Het Gerechtshof heeft

duidelijk gemaakt dat alle behandelingen die geregistreerde artsen verrichten voor hun patiënten vrijgesteld horen te zijn. De wet BIG, de wet die het artsenregister regelt

is daar helder in en ook de medische tuchtcolleges roepen artsen tot de orde als ze fouten maken bij hun zorgverlening, dat geldt ook voor niet-reguliere zorg. Het

Gerechtshof neemt al deze aspecten mee in de uitspraak en komt tot het oordeel dat acupunctuur uitgevoerd door artsen wel is vrijgesteld voor de omzetbelasting. Als de

belastingdienst niet binnen zes weken in cassatie gaat, dan hoeven Acupunctuur-artsen voortaan geen BTW meer te berekenen over deze consulten. Volgens de procederende

belastingadviseurs van Tax Consult Network, de heren Oostdam en Kouwenhoven is het een mooie uitspraak die bevestigd dat acupunctuur gezondheidkundig werk is aan de

individuele patient.

Geplaatst in:

Albert Fabriek, secretaris Bestuur NAAV
tel 0622521049

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.naav.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234