Recreant telt niet mee in Den Haag

RECREANT TELT NIET MEE IN DEN HAAG
Ondanks dat de troonrede optimisme uitstraalt en het kabinet trots is op het economisch herstel, is het niet voor iedereen feest. Sommigen, onder andere de uitkeringsgerechtigden, voelen zich benadeeld en anderen, bijvoorbeeld de recreanten, voelen zich door de overheid vergeten. De Stichting Vrije Recreatie (kamperen bij de boer) schaart zich met de bij haar aangesloten recreanten (150.000 gezinnen) en kampeerboeren (2000 kleinschalige campings) bij deze laatste groep en is zwaar teleurgesteld.

Weer geen woord over de recreatie in Nederland
"Onbegrijpelijk dat er weer met geen woord over de toeristische sector wordt gerept" laat de SVR weten "sinds enkele jaren roept de overheid dat zij de toeristische sector wil versterken, maar het blijft bij roepen!
Bijna de helft van de Nederlanders brengt zijn vakantie in eigen land door en jaarlijks wordt ons land door 11 miljoen buitenlandse toeristen bezocht.
Naar onze mening is dit toch wel degelijk een groep waar aandacht aan moet worden besteed.
In diverse gemeenten echter constateren de recreatieondernemers en plaatselijke middenstanders met lede ogen dat het toerisme in Nederland terugloopt. De oorzaak daarvan hebben wij al dikwijls aangegeven, namelijk de willekeurige en o.i. oneerlijke gemeentelijke heffing van toeristenbelasting;
een heffing die juist toeristenverjagend werkt. Ondanks al onze oproepen aan de overheid om de lokale overheden een halt toe te roepen en deze belasting te herzien, werden de tarieven in 2015 in diverse gemeenten zelfs sterk verhoogd! Geen wonder dat gesproken wordt van diefstal "

Afschaffing laag btw-tarief
De Stichting Vrije Recreatie maakt zich ook zorgen over het voorstel om t.z.t. het lage btw-tarief af te schaffen waardoor het btw-tarief 21% wordt en voorziet dat deze vooral de vrijetijdssector zal treffen, met name de recreatie, waardoor campings, horeca en culturele instellingen genoodzaakt worden hun prijzen te verhogen. Ook dit zal voor veel Nederlandse recreanten (in het bijzonder voor de minderdraagkrachtigen en senioren) en bezoekers uit het buitenland reden zijn om Nederland als vakantieland te mijden.
Bovenbedoelde ondernemingen en instellingen zullen hierdoor omzetverlies leiden, waardoor kans op sluiting ontstaat, met als gevolg dat er weer tienduizenden werklozen bij komen in Nederland.

Honderdduizend handtekeningen
Bovengenoemde zaken waren voor de SVR reden om onlangs een petitie te starten teneinde deze zaken ter behandeling op de vergaderagenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Maar liefst honderdduizend recreanten hebben met hun handtekening aangegeven achter het standpunt van de SVR te staan; dit aantal is ruimschoots voldoende voor behandeling. De SVR heeft inmiddels een verzoek voor aanbieding ingediend en verwacht deze petities binnenkort aan de Tweede Kamer te kunnen overhandigen.

Meer informatie: SVR, Meerkerk, www.svr.nl, tel. 0183-352741

Stichting Vrije Recreatie

plaats:
Meerkerk
website:
http://www.svr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234