Miljoenennota: lastenverlichting biedt perspectief voor installateurs

Installateurskoepel UNETO-VNI is positief over de kabinetsvoorstellen voor de begroting 2016. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk weer ruimte voor lastenverlichting. Voorzitter Titia Siertsema: 'Burgers krijgen na jaren van achteruitgang iets meer koopkracht. Hopelijk heeft dat, samen met de aantrekkende huizenmarkt, een positief effect op de bestedingen in de installatiebranche.'

De voorzitter van UNETO-VNI verwacht dat dankzij de lastenverlichting meer burgers gaan investeren in verbetering van hun woning. Siertsema: 'Veel huizen in ons land zijn nog altijd zo lek als een mandje en verbruiken veel te veel energie. Investeren in energiebesparing en verduurzaming helpt om de energierekening drastisch omlaag te brengen én het milieu te sparen.'

UNETO-VNI betreurt het gebrek aan aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing in de kabinetsplannen. 'Alleen een verlaging van de energiebelasting voor lokaal opgewekte energie door energiecoöperaties, is écht te mager. Het tempo waarin we de woningvoorraad verduurzamen, moet omhoog. Nu er eindelijk meer begrotingsruimte is, zijn extra stimulerende maatregelen op zijn plaats.'

De plannen van het kabinet bevatten volgens UNETO-VNI goede voorstellen om een betere aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo tot stand te brengen. Siertsema: 'Het is belangrijk dat het kabinet streeft naar een doelmatig aanbod van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. We missen echter plannen voor een goede aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.' Dit wordt volgens UNETO-VNI de komende jaren steeds belangrijker. In de installatiebranche neemt de vraag naar hogeropgeleiden als gevolg van de innovatieve ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van projecten namelijk snel toe.

Siertsema: 'We zijn blij met de plannen die het kabinet heeft om professionalisering van docenten te bevorderen. We missen helaas initiatieven om het verwachte tekort aan techniekdocenten aan te pakken. Dat wordt de komende jaren écht een knelpunt voor onze sector.'

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Dick Reijman 079 325 07 53 / 06 224 116 60
e-mail d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovni

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234