Minister I&M moet tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen aanpassen

De minister van Infrastructuur en Milieu moet binnen 24 weken het tracébesluit 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' op vijf onderdelen aanpassen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (16 september 2015) bepaald in een zogenoemde tussenuitspraak. Met het tracébesluit wil de minister het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg veranderen. Tegen het tracébesluit waren in totaal vijftien bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen.

Verkeer en geluid
De minister moet allereerst zogenoemde verkeersveiligheidsaudits uitvoeren en de resultaten daarvan in een verslag opnemen. Verder moet de minister voor een woning aan de Papiermolenlaan in Groningen beoordelen of daar geluidwerende maatregelen kunnen worden genomen. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de uitzonderingsbepaling in een geluidsvoorschrift op basis waarvan zij die beoordeling achterwege heeft gelaten, onverbindend is. Ook had zij bezwaarmakers op de hoogte moeten stellen hoe zij de geometrische gegevens voor het akoestisch onderzoek konden inzien, zodat zij dit onderzoek konden controleren.

Voetgangersbrug
Het tracébesluit bepaalt dat de bestaande fietstunnel bij de Papiermolenlaan onder de Zuidelijke Ringweg wordt vervangen door een voetgangersbrug. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister waarborgen had moeten opnemen om te voorkomen dat bij de uiteindelijke situering van de voetgangersbrug het woongenot van omwonenden "op onaanvaardbare wijze" wordt aangetast. Verder had de minister moeten onderzoeken of het vervangen van de fietstunnel door een nieuwe fietstunnel "mogelijk en haalbaar" is, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Omdat de fietstunnel ook een belangrijke vliegroute is voor vleermuizen had de minister ten slotte moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de tunnel voor de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen.

Tussenuitspraak
De minister heeft 24 weken de tijd om het tracébesluit op deze punten aan te passen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak hierover een einduitspraak doen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de tussenuitspraak van vandaag vier beroepschriften niet ontvankelijk verklaard. Vier andere beroepschriften zijn ongegrond. Voor deze acht bezwaarmakers is de procedure nu afgerond.

Tracébesluit
De minister wil met het tracébesluit de bereikbaarheid van de regio Groningen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen. Een deel van de Zuidelijke Ringweg wordt verdiept aangelegd. Over het verdiepte deel komen 'deksels', waarop een nieuw groen gebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen.

De volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201409043/1is te lezen op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06- 23 31 75 06, of mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 426 4520 of 06 52 07 70 00, persvoorlichters van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234