Team met drive achter accreditatie Hogeschool iPabo

LET OP: EMBARGO TOT WOENSDAG 16 SEPT 12.00 UUR
Hogeschool iPabo is verheugd met de nieuw verworven accreditatie. De opleiding voor leraar basisonderwijs staat als een huis. Een nieuwe opleiding, Pedagogisch-Educatief Medewerker (AD), is in ontwikkeling en zeer recent is een mooi, nieuw gebouw in Amsterdam Nieuw-West opgeleverd. Hogeschool iPabo is klaar voor de toekomst!

Het visitatiepanel heeft bewondering voor de wijze waarop het team van de hogeschool zich met bevlogenheid inzet. De docenten kennen het werkveld van de basisschool uit ervaring en zijn een rolmodel voor de studenten. De opleiding besteedt expliciet aandacht aan het ontwikkelen van een open, lerende en onderzoekende houding, waarin oordeelsvorming als continue 'aanjager' van het professioneel handelen van leerkrachten een belangrijke rol speelt. Bijzondere waardering is er voor de ondersteuning bij de instroom van nieuwe studenten en de invulling van het interreligieuze karakter van de opleiding.

Vanuit deze basis bouwt Hogeschool iPabo aan de toekomst met een verbreed profiel via een Associate Degree (AD) opleiding Pedagogisch-Educatief Medewerker, in Amsterdam en Alkmaar. In het werkveld is behoefte aan een opleiding die medewerkers specifiek toerust tot het uitoefenen van verzwaarde taken op het gebied van het pedagogisch en educatief handelen. Er blijkt tevens een grote behoefte te bestaan aan een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod. De studentenpopulatie wordt steeds diverser, naar vooropleiding, belangstelling, niveau, leeftijd etc. Hogeschool iPabo komt met haar AD Pedagogisch-Educatief Medewerker tegemoet aan deze behoefte.

In deze opleiding zullen onder andere de schoollabs voor spelend en onderzoekend leren een belangrijk onderdeel zijn. Het accreditatiepanel prijst het Speleon binnen de hogeschool om de live-onderzoekscomponent binnen de opleidingen. Het biedt studenten de mogelijkheid gerichte (les)activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het Speleon in Amsterdam zal een centrale plek houden in het nieuwe gebouw aan de Jan Tooropstraat.

Hogeschool iPabo is klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin samen met studenten, docenten, werkveld en de omgeving wordt gebouwd aan inspirerend onderwijs!

Hogeschool iPabo is een zelfstandige pabo-opleiding met twee vestigingen, Amsterdam en Alkmaar. Meer informatie over Hogeschool iPabo is te vinden op de website: www.ipabo.nl

LET OP: EMBARGO TOT WOENSDAG 16 SEPT 12.00 UUR

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Hermien Wiechers, secretaris College van Bestuur Hogeschool iPabo, tel.: 06 127 381 73 of h.wiechers@ipabo.nl

Hogeschool IPABO

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.ipabo.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234