Goed onderwijs vraagt om toekomstbestendig beleid

De begroting voor het primair onderwijs 2016 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Het kabinet investeert in de professionalisering van leraren en kwaliteitsverbetering van scholen.
Om leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, roept de PO-Raad het kabinet op een samenhangende toekomstvisie uit te werken over de ontwikkeling van kinderen. Die ontbreekt nu waardoor te veel aan losse knoppen wordt gedraaid en beleid wordt gestapeld. Zo investeert het kabinet 60 miljoen euro in opvang en peuterspeelzaal van jonge kinderen terwijl een doorgaande ontwikkellijn ontbreekt. ,,Het is een goede maatregel, maar wel een halve, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,We moeten naar een stelsel waarin het kind centraal staat en niet de instellingen zoals nu het geval is.’’
Toekomstvisie is ook nodig voor het behoud van leraren voor het onderwijs, vindt de PO-Raad. Geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord dat onder meer daarvoor was bedoeld, heeft weliswaar effect gehad, maar slechts tijdelijk. Door hoge werkloosheidskosten gecombineerd met minder bekostiging door daling van het aantal leerlingen, wordt over enkele jaren een lerarentekort verwacht van duizenden leraren.
Ook voor het regelen van goed onderwijs voor asielzoekerskinderen zijn structurele maatregelen nodig. De PO-Raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor snellere procedures, ondersteuning, vervoer en traumaverwerking voor deze kinderen.
Het toekomstbestendig maken van het onderwijs vraagt eveneens om structurele maatregelen Om leerlingen meer op maat les te geven, zetten scholen meer en meer digitale leermiddelen in. Om hiervan te kunnen profiteren, is het belangrijk dat alle scholen toegang hebben tot toekomstvaste en snelle internetverbindingen zoals glasvezel.
,,Het zorgen voor goed onderwijs vraagt dat we niet kijken naar wat nu nodig is en alleen tijdelijke maatregelen nemen’’, aldus Den Besten. ,,Laten we van het onderwijs geen lappendeken maken, maar een toekomstbestendig stelsel.’’
Grote zorgen maakt de PO-Raad zich over de voorgenomen bezuiniging op (onderwijs)achterstandenbeleid. De PO-Raad vreest dat veel kinderen daardoor niet het onderwijs kunnen krijgen dat nodig is om achterstanden weg te werken.

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daartoe behoren het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector telt ruim 7000 scholen en 1,5 miljoen leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Veen, woordvoerder van de PO-Raad. Telefoonnummer: 06-13969004. E-mail: a.veen@poraad.nl

PO-Raad

plaats:
Utrecht
website:
http://poraad.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234