CNV; "Persoonlijk ontwikkelingsbudget voor werknemers"

"Ontwikkeling van werknemers en meeprofiteren van herstel van de economie, zijn de twee kernelementen van ons arbeidsvoorwaardenbeleid voor het komende jaar", aldus Maurice Limmen, voorzitter van het CNV. Vandaag presenteert het CNV de concept-arbeidsvoorwaardennota 'Werken in een veranderende wereld' met voorstellen voor het komende cao-seizoen.

"Om het belang van ontwikkeling te onderstrepen komen we met het voorstel om alle werknemers een persoonlijk ontwikkelingsbudget te geven dat meegenomen kan worden naar een andere werkgever", aldus Limmen.

Onder invloed van de globalisering en technologische ontwikkelingen verandert de wereld steeds sneller. Dat heeft grote consequenties voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen vaker van werkgever wisselen, maar ook als je bij dezelfde baas blijft, zal het werk veranderen. Daarnaast zal het feit dat we tot op latere leeftijd doorwerken soms tot gevolg hebben dat werknemers zelfs van sector moeten veranderen. Limmen: "Dit heeft grote impact op mensen. Oude zekerheden verdwijnen en werkenden moeten leren omgaan met de onzekerheden van deze tijd. Je moet dus zorgen dat je bij blijft, je kennis op peil houdt en permanent nadenkt over je eigen ontwikkeling en je positie op de arbeidsmarkt. Dat besef is er bij veel mensen - werkgevers en werknemers - vaak nog onvoldoende", en dus ziet het CNV het als taak om de bewustwording over dit onderwerp te vergroten, zegt Limmen. "Daarnaast is het goed als er in cao's afspraken komen die er voor zorgen dat mensen met een kort tijdelijk contract ook recht krijgen op een transitievergoeding."

Wat betreft de loonvraag handhaaft het CNV zijn standpunt dat er geen centrale looneis komt en dat het aan de cao onderhandelaars is om samen met de werknemers te bepalen wat een verantwoorde loonvraag in hun bedrijf of sector is. Daarbij zoekt het CNV nadrukkelijk naar wegen om, naast de leden, ook de andere werknemers binnen het bedrijf bij het cao-proces te betrekken. "Maar alle werknemers moeten komend jaar kunnen merken dat het beter gaat met de Nederlandse economie. Onze leden hebben het gevoel: nu zijn wij aan de beurt. En dat moet met een fatsoenlijk contract, de flexibele schil is teveel doorgeschoten. Vooral de werkende middenklasse moet er meer op vooruit gaan, die heeft de laatste tijd veel teveel klappen te verwerken gehad", aldus Limmen. Hij vervolgt: "Het salaris in de top van bedrijven en de publieke sector staat in veel gevallen in geen verhouding tot het loon van de werknemers. Wij roepen Raden van Commissarissen en toezichthouders op om hun eigen beloningsbeleid in de pas te houden met de beloning van werknemers en te grote verschillen terug te dringen."

Het Algemeen Bestuur van het CNV stemde er mee in deze conceptarbeidsvoorwaardennota voor 2016 voor te leggen aan de leden. Het Algemeen Bestuur van het CNV velt in december het definitieve oordeel over de arbeidsvoorwaardennota.

Voor meer informatie:
Maurice Limmen, CNV voorzitter: 06 - 523 641 14
Nancy Abelskamp, CNV woordvoerder: 06 - 512 511 59

CNV Vakcentrale

plaats:
Utrecht
website:
http://www.cnv.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234