Aankondiging Rli-advies Ruimte voor de regio in Europees beleid, 21/9

Op 21 september 2015 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies 'Ruimte voor de regio in Europees beleid'. Minister Schultz (IenM) neemt het advies in ontvangst.

De raad beoogt met dit advies meer inzicht te geven in het spel en de speelruimte in de Europees beleidscyclus, en de consequenties daarvan voor het omgevingsbeleid, waardoor kansen in het proces van Europese beleidsvorming beter benut worden. Ter voorbereiding van het advies heeft Rli onderzocht welke spanningen er zijn tussen de totstandkoming van het Europees beleid en regelgeving en de uitvoering daarvan in de praktijk. Waardoor ontstaan deze spanningen en wat kunnen verschillende overheden en andere betrokken partijen doen om deze spanningen, van Europese beleidsvorming tot aan uitvoering in de regio, te verminderen?

Europees beleid werkt door tot in de regio en de leefomgeving van mensen. In de regio wordt abstract Europees beleid omgezet in plannen en projecten die de burger raken en worden uiteenlopende doelen en belangen tegen elkaar afgewogen. De Rli is van mening dat overheden en maatschappelijke spelers op verschillende niveaus effectiever moeten samenwerken. Alleen dan kan tijdig de Europese beleidsontwikkeling worden beïnvloed en kan de speelruimte worden benut om Europese beleidsambities effectief te verbinden met regionale vraagstukken.

In het advies analyseert de Rli uiteenlopende dossiers uit het Europese omgevingsbeleid om zo spanningen te kunnen identificeren en nader te onderzoeken. Op basis van deze analyse komt de Rli tot zes aandachtspunten die kunnen bijdragen om de geconstateerde spanningen te verlichten.

Meer informatie en aanvragen interview

Lees meer over het advies Ruimte voor de regio in Europees beleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, e-mail: hannah.koutstaal@rli.nl of 06 1179 7505.

Voor het aanvragen van een interview met de leden van de Rli of voor inzage in het advies kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, e-mail: miep.eisner@rli.nl of 06 1536 9339.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234