Werkgevers Metaal & Techniek willen cao-onderhandelingen vlot trekken

Werkgevers in de Metaal & Techniek hebben vandaag de vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen op 16 september te hervatten. Werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

De werkgevers, verenigd binnen de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden. Ron Follon, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers: 'Acties dragen niet bij aan een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen.'

Over de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)
De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao's voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao's voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao's hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao's valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl

Federatie Werkgevers Techniek (FWT)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234