Onderzoek: hoe rechtvaardig ervaren burgers scheidingsprocedures

Onderzoek: hoe rechtvaardig ervaren burgers rechtspleging?
Stress en lage waardering voor gejuridiseerde scheidingsprocedures

Den Haag, 10 september 2015. Nederlanders ondervinden veel stress en negatieve emoties tijdens hun scheidingsprocedure. Ze ervaren de uitkomsten en de juridische gang van zaken als weinig rechtvaardig. Dit blijkt uit bevolkingsonderzoek van HiiL Innovating Justice naar de wijze waarop Nederlanders de rechtspleging beleven. In de week van de rechtspraak, rond de dag van de echtscheiding en op het moment dat ook de Katholieke Kerk haar procedures rond scheiding herziet, is dit een belangrijke aansporing aan de juridische sector om scheidingsprocedures te reorganiseren.

HiiL Innovating Justice heeft onderzoek gedaan naar de rechtvaardigheid die Nederlanders ervaren als zij in het juridische circuit terecht komen. De gemiddelde waardering op alle gemeten rechtvaardigheidsaspecten van het scheidingstraject is laag (2,81 op een schaal van 1 (negatief) tot en met 5 (positief)). Mensen voelen zich wel met respect behandeld, maar niet goed genoeg gehoord in hun emoties en behoeften. Zij willen zelf meer invloed op het proces en op de uitkomsten. Voor scheidende partners is vaak niet duidelijk waar resultaten (zoals de hoogte van alimentatie) op gebaseerd zijn.

De resultaten bevestigen de kritiek van experts, waaronder de Kinderombudsman, op de scheidingsprocedure. Deze is gejuridiseerd en zet geschillen verder op scherp door een structuur van verzoek tegen verweer; argument tegen argument. Dat versterkt de bekende risico's voor het welzijn van kinderen (gebrekkige communicatie, conflicten, verminderd contact tussen ouder en kind). Rechters en advocaten zijn zich steeds meer van deze risico's bewust en doen individueel het mogelijke, maar de kern van hun werkwijze is daar niet op aangepast. Het financieringssysteem voor rechterlijke macht en advocaten beloont nog steeds extra procedures, in plaats van het bereiken van duurzame oplossingen waardoor er te weinig prikkels tot innovatie zijn.

"De mogelijkheden voor verbetering zijn groot," stelt Prof. Maurits Barendrecht, research directeur van HiiL Innovating Justice. "Er is veel kennis over manieren om een scheidingsproces beter in te richten, maar die komt nooit verder dan kleine pilots. De centrale procedures voor rechtspleging zijn in oude wetten vastgelegd. Daar klampen juristen zich aan vast."

Barendrecht: "De sector zou steeds weer nieuwe werkwijzen moeten ontwikkelen, testen en dan breed invoeren. In de gezondheidszorg is dat veel beter georganiseerd. Is het niet onverantwoord dat de rechtspleging nog zo wordt aangestuurd? Slecht verlopende echtscheidingen richten grote schade aan; bij vechtscheidingen vallen jaarlijks doden."

Einde bericht

Over HiiL Innovating Justice
HiiL Innovating Justice is een internationaal (non-profit) instituut voor onderzoek en advies in de juridische sector, gevestigd in Den Haag, stad van vrede en recht. HiiL beoogt een bijdrage te leveren aan de effectieve werking van het recht en aan de verbetering van geschillenbeslechting door innovatie. Onze professionals zijn vooraanstaande wetenschappers van verschillende culturele achtergronden met vele jaren ervaring en passie om het recht beter te laten werken. We gebruiken onze kennis en data over de 'justice journeys' om organisties te ondersteunen om beter toegankelijke, eerlijke en efficiente toegang tot het recht te geven.
Voor meer informatie, ga naar: www.hiil.org
Als u geïnteresseerd bent in onze data, neemt u dan contact op met: Dr Martin Gramatikov (martin.gramatikov@hiil.org) of Johanna Piest Msc (johanna.piest@hiil.org).

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. Maurits Barendrecht, telefoon 06 4292 1812, maurits.barendrecht@hiil.org of Johanna Piest Msc, telefoon 06 3905 6554, johanna.piest@hiil.org. Het rapport is te vinden op:
http://www.hiil.org/publication/rechtvaardigheid-van-scheidingsprocedures.

HiiL Innovating Justic

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234