250.000ste gehandicaptenparkeerkaart uitgereikt

Mevrouw J.A. Platjouw uit Harlingen heeft de 250.000ste gehandicaptenparkeerkaart ontvangen die in het Nationaal Parkeer Register staat. Via dit landelijke register kunnen gemeenten gehandicaptenparkeerkaarten bij verlies of diefstal ongeldig maken. Hierdoor is fraude of misbruik van de kaart bijna niet meer mogelijk. Ruim 80% van de gemeenten is aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register.

Uitreiking 250.000e kaart
Op 10 september werd de 250.000e gehandicaptenparkeerkaart uitgereikt aan mevrouw J.A. Platjouw uit Harlingen. Zij ontving naast de kaart ook bloemen van wethouder Harry Boon. Boon is blij dat nu ook de gemeente Harlingen is aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register. "Door het Nationaal Parkeer Register maken we gestolen gehandicaptenparkeerkaarten onbruikbaar. Hierdoor zijn gehandicaptenparkeerkaarten niet meer interessant om te stelen. Diefstal heeft een enorme impact op de houder van de kaart. Ik ben dan ook zeer blij dat de gemeente Harlingen nu ook aangesloten is".

Fraude en misbruik tegengaan
Door aan te sluiten op de landelijke registratie kunnen gemeenten fraude en misbruik met de gehandicaptenparkeerkaart tegen gaan. Bij melding van verlies of diefstal via het landelijke registratiesysteem is de kaart meteen ongeldig. In alle bij het landelijk register aangesloten gemeenten die komen vervallen kaarten bij parkeercontrole direct aan het licht. Zo verliezen gestolen en verloren gehandicaptenparkeerkaarten hun waarde.
In de praktijk worden gehandicaptenparkeerkaarten regelmatig gestolen en misbruikt. Deze kaart is van grote waarde omdat er bezitters van gehandicaptenkaarten in veel Europese landen gratis kunnen parkeren. Er is dan ook een levendige handel in gehandicaptenparkeerkaarten ontstaan. De marktwaarde van een gestolen gehandicaptenparkeerkaart ligt rond de Euro 1500,-.

Samenwerken
Organisaties voor mensen met een beperking dringen er sterk op aan dat alle gemeenten zich aansluiten bij deze landelijke registratie van de gehandicaptenparkeerkaart. Het gaat hierbij om Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie), de vereniging van, voor en door mensen met een beperking en chronisch zieken. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) staan achter de landelijke registratie.

Inmiddels geven veel gemeenten gehoor aan deze oproep en zijn 325 van de 393 gemeenten aangesloten. Op 'www.nationaalparkeerregister.nl ) Welke gemeenten doen mee?' kan iedereen zien welke gemeenten meedoen aan de landelijke registratie.

Geplaatst in:

Noot voor de pers:
De registratie van de gehandicaptenparkeerkaart maakt deel uit van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), een coöperatie van aangesloten gemeenten. De uitvoering, in de vorm van het Nationaal Parkeer Register, ligt bij de RDW.

- Voor meer informatie over de invoering van de landelijke registratie in Harlingen, kunt u contact opnemen met Trientsje van der Meer (tel. 14 0517)
- Voor meer informatie over de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten kunt u contact opnemen met Hans van Geenhuizen (tel. 079 345 8261 of persvoorlichting@rdw.nl)
- Meer informatie over de werking van de landelijke registratie vindt u op www.nationaalparkeerregister.nl of www.shpv.nl/gehandicaptenparkeerkaart

RDW

plaats:
Harlingen
website:
http://www.rdw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234