Vechtscheidingen nemen explosief toe

Familierechtadvocaten luiden de noodklok
TNS NIPO heeft in opdracht van de vFAS een onderzoek uitgevoerd onder de ruim 1000 bij de vFAS aangesloten advocaat-scheidingsmediators. Uit de reacties blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal vechtscheidingen. Naar het oordeel van de ondervraagde advocaten is in de afgelopen twee jaar 1 op de 5 scheidingen een zogeheten vechtscheiding. Ten opzichte van in 2013 genoemde cijfers * door de Kinderombudsman betekent dit een aanzienlijke stijging: van 10% in 2013 naar 20% in 2015. Het door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek werd afgenomen onder gespecialiseerde scheidingsadvocaten en -mediators. Alle onderzoeksresultaten worden donderdag 10 september in Sociëteit de Witte in Den Haag gepresenteerd, gedurende het jaarlijkse vFAS-congres.

Oplossing: Mediation verplicht stellen
De vFAS wil, net als de Kinderombudsman, dat ouders die gaan scheiden eerst verplicht naar een deskundige scheidingsmediator gaan. Onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator, een onafhankelijke en neutrale deskundige, gaan (ex-)partners op zoek naar oplossingen waarmee zij het beiden eens zijn. Men bepaalt dus zelf hoe het conflict wordt opgelost in plaats van dat er een oplossing wordt opgelegd, bijvoorbeeld door een rechter.
Mocht mediation echter geen oplossing zijn, dan blijkt dat als partijen een gespecialiseerde advocaat inschakelen, het volgens de respondenten in 64% van de gevallen lukt om alsnog samen goede afspraken te maken. Dus ook als mediation geen optie is, kan een gespecialiseerde advocaat alsnog voorkomen dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een zgn. viergesprek. Uit het TNS NIPO-onderzoek blijkt dat bijna 9 van de 10 familierechtadvocaten aangeeft dat een (vier)gesprek belangrijk is in het voorkomen van een vechtscheiding. 4 op de 10 leden van de vFAS is er zelfs van overtuigd dat een gespecialiseerde advocaat een vechtscheiding kan voorkomen!

'Scheiden zonder vechten'
De vFAS organiseert jaarlijks een congres op de dag voorafgaand aan de Dag van de Scheiding. Dit jaar geven sprekers met uiteenlopende achtergronden hun visie op het thema 'Scheiden zonder vechten'. Want wat maakt een goede en respectvolle scheiding? En welke aspecten spelen hierbij een rol? Wat kan iedereen leren van mensen die wel in staat zijn om te scheiden zonder te vechten? Tijdens het congres wordt ingegaan op de succesfactoren en is er een discussie over thema's uit het onderzoek van TNS NIPO. De dag zal worden voorgezeten door journalist, programmamaker, presentator en columnist: Fons de Poel. Onder de bezoekers van het congres bevinden zich advocaten, rechters, psychologen en andere specialisten op het gebied van scheiden en huwelijk. Het vFAS-congres vindt op donderdag 10 september plaats.

Dag van de Scheiding
De vFAS zet zich in om scheiden, wat emotioneel een zeer intensief traject is voor partijen, respectvol te laten verlopen. Dit door echtelieden die van plan zijn te gaan scheiden of al gescheiden zijn goed te informeren en bij te staan tijdens en na deze periode. Speciaal hiervoor is de Dag van de Scheiding in het leven geroepen. Tijdens de Dag van de Scheiding op vrijdag 11 september a.s. openen veel bij de vFAS aangesloten advocaten en advocaat-scheidingsmediators hun deuren voor het brede publiek, zodat mensen vrijblijvend kennis kunnen maken. Daarnaast is het mogelijk om een gratis scheidingscheck uit te laten voeren. Een overzicht van alle deelnemende kantoren is te zien op www.verder-online.nl, de website van de vFAS.

Over de vFAS
Het merendeel van de aangesloten ca. 1.050 vFAS-leden is gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en deskundigheid over de effecten van scheiding voor kinderen, ook over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan. Elk jaar organiseert de vFAS een congres dat met het onderwerp 'echtscheiden' te maken heeft. Dit congres gaat vooraf aan de 'Dag van de scheiding', een door de vFAS in het leven geroepen dag waarop bezoekers van vFAS-kantoren in de gelegenheid worden gesteld om vrijblijvend kennis te maken met een vFAS-advocaat-mediator.

* Bron: onderzoek Kinderombudsman: Vechtende ouders, kind in de knel

Geplaatst in:

Een bezoek brengen aan het vFAS-congres? Meld u aan via 070- 3626215 of stuur een e-mail naar: info@verenigingfas.nl. Wilt u een verdere toelichting, dan kunt u ook contact opnemen met Rob van Coolwijk, voorzitter van de vFAS op 0648189876. Ook als u meer informatie wenst over het congres kunt u via deze twee kanalen contact opnemen.

vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234