Enerkem zamelt 152,6 miljoen Canadese dollar in

MONTREAL, September 9, 2015 /PRNewswire/ --Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com), een fabrikant van biobrandstoffen uit afval en chemicaliën, kondigde vandaag aan dat hij 152,6 miljoen Canadese dollar heeft ingezameld en dat hij de productie van biomethanol uit niet-recyclebaar huishoudafval heeft opgestart in de grootschalige faciliteit van Enerkem Alberta Biofuels in Edmonton (Canada).
"Bij deze wil ik mijn dank uiten aan onze financiële partners, medewerkers en de stad Edmonton en Alberta Innovates - Energy and Environment Solutions die in ons geloofden en ons hebben bijgestaan bij het bereiken van deze belangrijke operationele mijlpaal", aldus Vincent Chornet, voorzitter en CEO van Enerkem. "We staan op het punt om de afvalindustrie de komende jaren fundamenteel te veranderen en energie- en chemiebedrijven toegang te verschaffen tot een nieuwe, concurrerende hernieuwbare koolstofbron."
De financiering bestaat uit een recent benutte kredietfaciliteit van 29 miljoen Canadese dollar namens de particuliere kredietverschaffer van Integrated Asset Management Corp. (IAM), evenals 50 miljoen Canadese dollar aan privébeleggingen van huidige beleggers en een kredietverstrekking van 73,6 miljoen Canadese dollar namens twee andere geldschieters, die het voorbije jaar werden afgesloten. Deze fondsen zullen worden aangewend voor de productuitbreiding van de faciliteit in Edmonton en voor de algemene groei van de onderneming.
Over Enerkem
Enerkem produceert biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën uit afval. De door Enerkem ontwikkelde technologie zet niet-recyclebaar huishoudelijk afval om in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemische bouwstenen. De hoofdzetel van Enerkem ligt in Canada en het bedrijf beschikt over een grootschalige commerciële faciliteit in Alberta en een demonstratiefabriek en pilotfaciliteit in Quebec. Het bedrijf is nieuwe bioraffinaderijen aan het ontwikkelen in Noord-Amerika en wereldwijd, op basis van haar modulaire productiemethode. De technologie en faciliteiten van Enerkem zorgen voor een meer gediversifieerde energiemix en groenere dagelijkse producten en bieden tegelijkertijd een duurzaam alternatief voor het storten en verbranden van afval. http://www.enerkem.com [http://www.enerkem.com/en/home.html ]  
Over IAM
Integrated Asset Management Corp. is een van de voornaamste alternatieve vermogensbeheerders in Canada, met activa en toegezegd kapitaal in beheer in particuliere bedrijfskredieten, vastgoed en beheerde futures. De particuliere kredietverschaffer van IAM is Canada's grootste onafhankelijke verschaffer van niet-achtergestelde particuliere kredieten van beleggingskwaliteit. http://www.iamgroup.ca

 
Marie-Hélène Labrie 
Senior vicevoorzitter overheidszaken en communicatie 
Enerkem Inc. 
+1-514-875-0284, x. 231 
mlabrie@enerkem.com 


 Enerkem Inc.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234