Aankondiging publicatie Algemene Rekenkamer op 10 september 2015

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 10 september a.s. het onderzoeksrapport Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis.

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de inzet van de diverse Europese noodfondsen sinds 2010 om eurolanden in financiële problemen te ondersteunen. Sinds de kredietcrisis zijn deze fondsen in grote haast in het leven geroepen. Uit deze fondsen worden steunprogramma's voor vele miljarden euro gefinancierd.
De algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de werking van deze fondsen, de controle op de uitgaven en de verantwoording over de bestedingen.
Het rapport bevat factsheets waarin de situatie voor Griekenland, Spanje en Ierland nader is uitgewerkt. De financiële gegevens in het rapport zijn bijgewerkt tot en met de eerste tranche voor het derde steunpakket aan Griekenland.

Het onderzoeksrapport bevat bevindingen, aandachtspunten voor de minister van Financiën en lessen voor de toekomst.
In het onderzoeksrapport is de bestuurlijke reactie van de minister van Financiën samengevat opgenomen.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicatie met een persbericht. Rapport, persbericht en de integrale bestuurlijke reactie van de minister zijn op 10 september a.s. vanaf 11.00 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicaties van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 10 september om 9.30 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234