Onderzoekscommissie governance Het Nieuwe Instituut ingesteld

Onderzoekscommissie governance Het Nieuwe Instituut ingesteld

Cultuur+Ondernemen heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld die het onderzoek gaat uitvoeren naar de besluitvorming van de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut (HNI). De commissie bestaat uit: Marry de Gaay Fortman, Wim van den Goorbergh en Edith Hooge.


De commissie zal onderzoek doen naar de besluitvorming van de raad van toezicht van HNI met betrekking tot de opdrachtverlening door de directeur-bestuurder aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn raad van toezicht bij het Tijdelijk Modemuseum in HNI. De raad van toezicht van HNI heeft Cultuur+Ondernemen gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de publieke discussie die rondom bovenstaande is ontstaan.

De leden van de commissie:

Marry de Gaay Fortman, advocaat en partner bij Houthoff Buruma en gespecialiseerd in publiek-private vraagstukken en (public) governance. Zij doceert aan de Governance University over boardroom dynamics. Tevens is zij commissaris bij VGZ en GVB en betrokken bij diverse culturele instellingen, recentelijk ook als (roulerend) voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

Wim van den Goorbergh was voorzitter van de werkgroep die de Code Cultural Governance in 2006 heeft opgesteld en zit in het Comité van Aanbeveling van de herziene code (Governance Code Cultuur) die in 2013 gepresenteerd is. Van den Goorbergh heeft verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank vervuld. Hij was van 2006 tot 2010 lid van het bestuur van Kunst & Zaken en daarna tot 2012 lid van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen.

Edith Hooge is hoogleraar Boards and Governance in Education bij TIAS School for Business and Society. Daarnaast is zij directeur van het TIAS Governance LAB, een platform voor wisselwerking en uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van governance. Haar bestuurlijke ervaring is divers: Hooge was voorzitter van visitatiecommissies bij woningcorporaties en was actief als voorzitter of lid van monitoringcommissies 'good governance' voor branche-organisaties. Daarnaast heeft zij recent een 'governance-toets' uitgevoerd bij een groot overheidsbedrijf en leidde tweemaal een onderzoek naar de governance van organisaties waar een zedenincident plaatsvond. Sinds tien jaar begeleidt zij regelmatig evaluaties van raden van toezicht, raden van commissarissen en besturen, en geeft hierover advies.

De commissie zal gedurende het onderzoek niet communiceren over de voortgang. Het resultaat van het onderzoek wordt uitgebracht aan de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut en zal openbaar worden gemaakt.

Over Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen ondersteunt culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap. Zodoende draagt zij bij aan een sterke en onafhankelijke cultuursector. Dat doet zij door middel van overdracht van expertise en het ontwikkelen van nieuwe vormen van cultuurfinanciering. Tevens heeft Cultuur+Ondernemen de 'Governance Code Cultuur' ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Houben, directeur van Cultuur+Ondernemen op telefoonnummer 020 530 5948 of via e-mail: jo@cultuur-ondernemen.nl.

Cultuur+Ondernemen

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234