KNGF Geleidehonden lanceert magazine 'Maatjes' voor 80-jarig bestaan

KNGF Geleidehonden heeft vandaag het magazine 'Maatjes; honden met een missie' gelanceerd ter ere van haar 80-jarig bestaan dit jaar. Het blad, dat slechts eenmalig verschijnt als jubileumuitgave, bevat een mix van artikelen die een directe link hebben met KNGF Geleidehonden en haar werkgebied. Ook is er ruimte voor meer algemene humaninterestverhalen waarin de bijzondere relatie tussen mens en hond centraal staat.

Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden: "Voor KNGF Geleidehonden is het blad vooral een dankbetuiging aan onze trouwe donateurs, vrijwilligers, puppypleeggezinnen, fokgastgezinnen, hondentrainers, medewerkers en natuurlijk onze geleidehondenbazen. Zonder hen zouden we nooit ons 80-jarig jubileum kunnen vieren. Zij vormen de kern van onze organisatie en daarom staan ze in het tijdschrift dan ook in het middelpunt."

Bredere dienstverlening
Vijf jaar geleden bracht KNGF Geleidehonden het boek 'De geleidehond - Een vriendschap die ergens toe leidt' uit, toen ter ere van het 75-jarig jubileum. Hierin lag de nadruk op de historie van de blindengeleidehond. Maar de afgelopen vijf jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest bij KNGF Geleidehonden, meldt Greve. "Als Nationale Zorghonden Autoriteit is het onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. In het magazine belichten we meerdere kanten van deze missie. Zo leiden we tegenwoordig meer typen honden op. KNGF Geleidehonden traint nu ook assistentiehonden, autismegeleidehonden en buddyhonden voor kinderen met een handicap of voor (oud-)geüniformeerden met een posttraumatische stressstoornis. En ook op wetenschappelijk gebied zetten we onszelf op de kaart, bijvoorbeeld door onze pilot met de medische detectiehonden die darmkanker opsporen."

Ervaringsdeskundigen vertellen
'Maatjes' is een tijdschrift van deze tijd, met soms een knipoog naar bekende glossy's. Het wil daarnaast ook opiniërend zijn. Zo worden columns van onder anderen psychiater Bram Bakker en presentatoren Roelof Hemmen en Robert ten Brink over hun band met honden afgewisseld met een glamoureuze fotoreportage met vijf carrièrehonden en een artikel over het bijzondere eerste levensjaar van een pup bij een puppypleeggezin. Verder vertellen verschillende geleidehondenbazen in het blad over hoe hun leven aanzienlijk is veranderd sinds zij een speciaal getrainde hond kregen.

Kraamkamer van kennis
Wetenschap, een belangrijker pijler van KNGF Geleidehonden, komt ook nadrukkelijk aan bod. Zo komt aan het woord bijzonder hoogleraar antrozoölogie prof. dr. Marie-José Enders, expert op het gebied van mens-dierrelaties. Ook het expertisecentrum KNGF Campus blijft niet onbelicht in 'Maatjes'. "Het is onze kraamkamer voor innovatie op het gebied van hond en handicap, waar we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we honden kunnen inzetten bij dementie, maar waar we ook werken aan een navigatie-app voor blinden en slechtzienden", vertelt Greve.

'Maatjes' wordt verspreid onder cliënten, donateurs en vrijwilligers van de organisatie. Het komt niet in de winkels te liggen, maar is wel te bestellen via de webshop van KNGF Geleidehonden.

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid van deze mensen. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

Wilt u meer informatie, een recensie exemplaar of een interview? Neem dan contact op met KNGF Geleidehonden, afdeling Communicatie, tel.: 020-4969333 / e-mail: communicatie@geleidehond.nl.

KNGF Geleidehonden

plaats:
Amstelveen
website:
http://www.geleidehond.nl/kngf.asp

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234