Besluit ontmanteling rechtbank Maastricht: 'Overhaast en onzorgvuldig'

Raad voor de Rechtspraak geeft 5 werkdagen voor reactie

MAASTRICHT, 20150904 -- Achttien Zuid-Limburgse gemeenten hebben zich in een gezamenlijke brief aan de minister van Veiligheid en Justitie de heer G.A. van der Steur gekeerd tegen het voornemen om de Rechtbank van Maastricht te ontmantelen. De regio bestempelt het voorgenomen besluit van de Raad voor de Rechtspraak als onjuist, onvolledig en onzorgvuldig. Aanstaande dinsdag 8 september neemt de Raad voor de Rechtspraak al een definitief besluit om de meervoudige rechtszaken naar Roermond te verplaatsen.

Onjuist
De Regio Zuid-Limburg vindt het besluit onjuist omdat daarmee de wetenschappelijke- en strafrechtelijke keten verbroken wordt. Maastricht wordt de enige arrondissementshoofdstad zonder volwaardige rechtbank. Burgers in Zuid-Limburg moeten verder reizen. Medewerkers van politie, OM net als advocaten moeten op en neer reizen omdat zij in Maastricht gevestigd zijn.

Onvolledig
Het besluit is onvolledig omdat in de 'business cases' die aan het voorgenomen besluit ten grondslag liggen, niet gekeken is naar de enorme bijeffecten voor de stad Maastricht en voor het rijksvastgoed. In Maastricht laat de Raad voor de Rechtspraak een monumentale rechtbank achter terwijl op de nieuwe locatie een particulier gebouw gehuurd gaat worden om voor miljoenen te verbouwen. De monumentale rechtbank in Maastricht is rijkseigendom en zal leeg blijven staan.

Onzorgvuldig
De Raad voor de Rechtspraak duwt dit besluit in vijf werkdagen tijd door. Op maandag 31 augustus heeft de Raad het besluit bekendgemaakt en op dinsdag 8 september neemt men een definitief besluit. De Raad heeft verzuimd met de stad Maastricht en de regio Zuid-Limburg in gesprek te gaan, hen te betrekken in het te nemen besluit om zo tot een faire afweging te komen.

De achttien gemeenten binnen de Regio Zuid-Limburg willen dat fatsoenlijk de tijd genomen wordt om de verschillende varianten door te rekenen waarbij de relevante stakeholders de tijd en gelegenheid krijgen een bijdrage te leveren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Inge Dovermann van de gemeente Maastricht op telefoonnummer 06 54984056.


Hieronder treft u de argumenten van de Regio Zuid-Limburg en de stad Maastricht op een rij.

FACTSHEET

BESLUIT ONTMANTELING RECHTBANK MAASTRICHT: OVERHAAST EN ZEER ONZORGVULDIG.

Met Maastricht heeft geen overleg plaatsgevonden en met Roermond wel. Daardoor heeft Maastricht geen onderbouwd voorstel kunnen doen voor behoud van de rechtbank in de regio Zuid-Limburg.
Het voorgenomen besluit bevat zoveel feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames, dat het onverantwoordelijk is op basis hiervan aanstaande dinsdag 8 september (!) een onomkeerbaar besluit te laten vallen.
De 'businesscase', de basis voor dit voorgenomen besluit, kijkt uitsluitend naar de kosten voor de Rechtspraak. En niet naar de kosten voor de overheid - en dus voor de burger. In concreto betekent het voorgenomen besluit:
Langdurige leegstand van een zeer groot Rijksgebouw in Maastricht (kantorenleegstand 15%), dat ongeschikt is voor een toekomstige woonbestemming,
Forse extra uitgaven omdat in Roermond, met een aanzienlijk kleinere rechtbank, nu een particulier gebouw bijgehuurd moet worden én voor vele miljoenen moet worden verbouwd.
Forse extra kosten die Politie en Openbaar Ministerie (beide gevestigd in Maastricht) moeten gaan maken om naar Roermond te pendelen. Ook dit zijn kosten die de overheid draagt en niet de Rechtspraak.
De zeer verstrekkende maatschappelijke effecten zijn niet betrokken in het besluit:
de wetenschappelijke keten, de band met de Universiteit Maastricht, wordt doorbroken;
de strafrechtelijke keten wordt doorbroken: het Hoofdbureau van Politie-eenheid Limburg en Openbaar Ministerie arrondissement Limburg zetelen in Maastricht);
Maastricht wordt de enige arrondissementshoofdstad zonder volwaardige rechtbank;
kenmerk van een hoofdstad is de verwevenheid en onderlinge bevruchting van maatschappelijke functies zoals overheid, rechtspraak en onderwijs. Een goed functionerende hoofdstad is een algemeen belang;
meer reizen voor Politie en OM betekent minder tijd voor het werken aan veiligheid;
het is Rijksbeleid om krimpgebieden zoals Zuid-Limburg zoveel mogelijk te ontzien bij het weghalen van rijksdiensten.

Nota bene: het gaat niet om een strijd tussen Roermond en Maastricht. Het gaat erom te voorkomen dat op basis van een ondeugdelijke businesscase, op stel en sprong, de Zuid-Limburgse rechtbank wordt ontmanteld. De concentratie hoeft volgens de Raad voor de Rechtspraak pas uiterlijk over 6 jaar plaats te vinden. Dit biedt alle ruimte in de tijd voor een deugdelijke kosten-baten analyse, zowel financieel als maatschappelijk.

Gemeente Maastricht

plaats:
MAASTRICHT

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234