Wettelijk streefgetal van vrouwelijke bestuurders niet behaald

Geen beursonderneming voldoet aan wettelijk streefgetal vrouwen in raden van bestuur én raden van commissarissen.

1 op de 5 commissarissen is vrouw, blijkt uit de Female Board Index 2015.

Vrijdag 4 september 2015 - Het aantal vrouwen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursondernemingen is dit jaar weer iets gestegen. Ook in de raden van bestuur is het aantal vrouwen iets toegenomen. Toch voldoet geen enkele beursonderneming aan het wettelijke streefgetal van 30% vrouw in raad van bestuur én raad van commissarissen. Dit streefgetal had op 1 januari 2016 gehaald moeten zijn.

Van alle commissarissen bij de 84 Nederlandse beursondernemingen is ruim 21% vrouw. Dat blijkt uit de Nederlandse Female Board Index 2015. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014 (+1%). Het aandeel vrouwen in raden van bestuur is 7,8%, in 2014 was dit 6,7%. (Peildatum: 31 augustus 2015)

Er kwamen drie vrouwelijke bestuurders bij (Heineken, Delta Lloyd en Holland Colours), maar er vertrok ook één vrouwelijke bestuurder (TomTom) zodat de netto stijging slechts twee nieuwe vrouwelijke bestuurders is. Van alle 69 nieuwe commissarissen is 27,5% vrouw (19). Per saldo kwamen er 11 vrouwelijke commissarissen bij. Nog steeds is driekwart van de nieuwe commissarissen dus een man.

Unilever heeft de meeste vrouwen in de gecombineerde raad van bestuur en raad van commissarissen; zes van de twaalf zijn vrouw (50%), alle zes commissaris: de twee bestuurders bij Unilever zijn man. Geen enkele onderneming voldoet aan het streefgetal van 30% vrouwen in zowel RvB als RvC. Akzo Nobel, Delta Lloyd en PostNL voldoen bijna; zij hebben meer dan 30% vrouwelijke bestuurders, maar blijven met 29% vrouwelijke commissarissen net onder het streefgetal van 30%.

Nederlandse Female Board Index
De Nederlandse Female Board Index van prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society, laat sinds 2007 het verloop zien in het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse beursondernemingen.

Lückerath: "In 2013 is bepaald dat de wetsartikelen met de streefgetallen automatisch vervallen per 1 januari 2016. Wellicht dacht men dat de 30% gehaald zou zijn en de wet dus niet meer nodig zou zijn. Maar nu blijkt dat dit onderdeel uit de Wet Bestuur en Toezicht niet wordt nageleefd, zou aan de verantwoordelijk Minister Van der Steur van Veiligheid en Justititie gevraagd moeten worden wat zijn vervolgstappen zijn."

Er worden wel mannen benoemd
25 van de 84 beursfondsen (30%) hebben geen vrouw in de RvB of RvC terwijl er ook dit jaar weer voldoende mogelijkheden waren dit recht te zetten. Bij 16 bedrijven zonder vrouwelijke bestuurders zijn dit jaar wel 19 (mannelijke) bestuurders benoemd, bij 12 bedrijven zonder vrouwelijke commissarissen zijn wel 22 nieuwe (mannelijke) commissarissen benoemd.

Leeftijd, zittingsduur en nationaliteit
De Female Board Index toont vele andere gegevens over de samenstelling van RvB's en RvC's bij de 84 beursondernemingen. Zo blijkt dat de gemiddelde bestuurder nu 5,7 jaar in de RvB zit en dat de gemiddelde commissarissen 4,7 jaar in de RvC zit . Vrouwen zitten relatief korter in RvB of RvC, namelijk respectievelijk 4,2 en 3,2 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is 52,9 jaar, de gemiddelde leeftijd van de commissarissen is 61,2 jaar. Vrouwen zijn relatief jonger, namelijk respectievelijk 48,1 en 55,9 jaar.

Het aandeel buitenlanders in RvB en RvC is gemiddeld 23% en 30%, vrouwen komen vaker uit het buitenland: 44% van de bestuurders en 42% van de vrouwelijke commissarissen komt uit het buitenland.


Over TIAS School for Business and Society
TIAS is een academisch gefundeerde business school, verbonden aan Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Aan de business school zijn meer dan 100 professoren verbonden. Velen daarvan zijn ook betrokken bij een breed scala van organisaties of instellingen uit het bedrijfsleven en diverse overheden. Zij verrichten toegepast onderzoek op 9 kennisgebieden waarin TIAS als business school wil excelleren: Corporate Governance, Finance, Health, HRM, IT & Operations, Marketing, Public Management, Real Estate en Strategy & Leadership. Dit toegepast onderzoek vormt de basis voor de diverse opleidingsprogramma's. TIAS heeft een brede portfolio aan MBA, (Executive) Masters, masterclasses en PhD. De business school heeft Nederlandse vestigingen in Tilburg en Utrecht. In Azië biedt TIAS verschillende MBA's aan. Jaarlijks trekt TIAS circa 2500 studenten uit 25 landen.

Over Mijntje Lückerath
https://www.tias.edu/faculty/profiel/mijntje-l%C3%BCckerath

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mijntje Lückerath: 06 20737798 of 013 466 3912.

Voor het volledige rapport en een samenvatting: www.tias.edu/femaleboardindex

U kunt ook contact opnemen met TIAS Pressoffice, 013 466 86 81 of press@tias.edu

TIAS School for Business and Society

plaats:
Tilburg

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234