Judith Semeijn benoemd tot bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement

Met ingang van 1 september 2015 is dr. Judith Semeijn aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement. Deze leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology wordt gefinancierd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Loopbaanmanagement
Loopbaanmanagement omvat de activiteiten van bedrijven en instellingen, maar ook van individuen zelf, die gericht zijn op het langer en optimaal kunnen doorwerken van medewerkers. Loopbaanmanagement gaat dus over mensen, maar ook over organisaties en hoe zij samen omgaan met werk, vanuit een langere termijn perspectief.
In veel organisaties staat het hedendaags loopbaanmanagement nog in de kinderschoenen en soms zelfs haaks op de belangen van medewerkers. Veranderingen op de arbeidsmarkt, in de samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen in organisaties zelf, dwingen organisaties na te denken over hoe loopbaanmanagement naar de toekomst toe anders kan, of moet. Het combineren van kennis uit het vakgebied van met name HRM met de expertise van loopbaanprofessionals kan relevante inzichten opleveren voor de praktijk van morgen, en gerichte vragen voor actueel fundamenteel en toegepast onderzoek.

De Leerstoel: waarom nu?
De Nederlandse overheid wil stimuleren dat werknemers langer aan het werk blijven en dat werknemers hierbij 'duurzaam inzetbaar' blijven. Dit vraagt om een aanpassing van het Strategisch Human Resource Management; beleid zal meer rekening moeten houden met het feit dat de bezetting van de baan in de eigen organisatie geen op zichzelf staand doel is, maar deel uitmaakt van de loopbaan van de werknemer en het loopbaanbeleid van meerdere organisaties. Organisaties moeten toegroeien naar een HRM-perspectief dat over de grenzen van de eigen organisatie heen kan kijken. Werknemers en werkgevers zullen vanuit dit perspectief en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer aandacht moeten schenken aan 'loopbaanmanagement'. Loopbaanprofessionals in brede zin kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals hecht groot belang aan een academische doorontwikkeling van de professie die waardevol is voor het individu, maar ook voor organisaties en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Onderwijs en onderzoek
De nieuwe hoogleraar Loopbaanmanagement zal een bijdrage leveren aan academisch onderwijs en onderzoek rondom Loopbaanmanagement dat gericht is op de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Dit onderzoek wordt daarom mede uitgevoerd in samenwerking met loopbaanprofessionals.

Over Judith Semeijn
Dr. Judith Semeijn (1970, Amsterdam) volgde de studie Gezondheidswetenschappen en studeerde af in Geestelijke Gezondheidskunde, Universiteit Maastricht. Zij deed vervolgens onderzoek bij de faculteit Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde. Bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) schreef zij haar proefschrift over competenties van afgestudeerden en succes bij hun arbeidsmarkt-intrede. Via het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) te Den Bosch waar zij werkte aan projecten rondom onderwijsvernieuwing, kwam zij in 2007 naar de Open Universiteit. Hier werd zij aangesteld als Universitair Docent op het gebied van Strategisch Human Resource Management, later als Universitair Hoofd Docent en voorzitter van de vakgroep Organisatie bij de faculteit Management, Science & Technology. Duurzame inzetbaarheid had haar bijzondere interesse. In samenwerking met Noloc heeft zij vanuit de OU onderwijs rondom Loopbaanmanagement doorontwikkeld. Tevens is zij opnieuw verbonden aan het ROA, als research fellow.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Bastings, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-576 2999 of e-mail astrid.bastings@ou.nl.
Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234