Nederlandse steden lopen risico van 20 miljard dollar

Nederlandse steden lopen risico van 20 miljard dollar
Specialistische verzekeringsmarkt Lloyd's doet onderzoek naar de grootste risico's en daarbij economische impact voor 301 steden wereldwijd

AMSTERDAM - De drie grootste economische centra - Amsterdam, Den Haag en Rotterdam - van Nederland zouden de komende tien jaar een risico kunnen lopen van $20.79 miljard van het bruto binnenlands product (BBP) door verschillende 'door de mens veroorzaakte' gevaren. Het instorten van de beurs, olieprijsschommelingen en cyberaanvallen vormen samen een potentiële schadelast van 65% volgens het nieuwe onderzoek van Lloyd's, de specialistische verzekeringsmarkt. Voor Nederland is het instorten van de beurs risico nummer één, gevolgd door overstromingen en cyberaanvallen.

Lloyd's City Risk Index
Lloyd's City Risk Index is een studie naar de economische gevolgen (over een periode van tien jaar) van 18 verschillende natuurlijke en kunstmatige risico's in 301 toonaangevende steden in de wereld. Gebaseerd op het originele onderzoek door het Cambridge Centre for Risk Studies van de University of Cambridge Judge Business School, toont de index voor de eerste keer de economische impact van deze bedreigingen aan en concludeert dat een totaal van 4.6 biljoen dollar van het geraamde BBP gevaar loopt door de risico's in deze steden. Resultaten tonen ook aan dat door mensen veroorzaakte risico's zoals cyberaanvallen, terrorisme, epidemieën en olieprijsschommelingen een belangrijkere dreiging vormen voor de economische productiviteit dan traditionele fysieke rampen zoals overstromingen, aardbevingen en droogte.

20 miljard dollar risico
Uit Lloyd's City Risk Index is de voorspelling gebleken dat de Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag samen $213.06 miljard BBP in het komende decennium genereren. Echter, bijna 10% van deze economische groei loopt gevaar door de combinatie van achttien door de mens veroorzaakte risico's en natuurlijke bedreigingen.

Instorten van de beurs risico nummer één
Voor de drie grootste steden van Nederland is het instorten van de beurs, die $7.67 miljard van het BBP in gevaar zou brengen, de grootste economische dreiging. Dit wordt gevolgd door het risico op overstromingen voor $4.28 miljard, cyberaanvallen voor $2.75 miljard, olieprijsschommelingen voor $2.53 miljard en epidemieën voor $2.07 miljard. In totaal zouden de door mensen veroorzaakte risico's $13.43 miljard kunnen kosten voor de Nederlandse economie. Natuurrampen, zoals epidemieën en overstromingen, zouden de Nederlandse economie $ 7.35 miljard kunnen kosten.
Het profiel van Nederland is typisch voor een ontwikkeld land met een aanzienlijke economie en sterke infrastructuur. De grote blootstelling aan de door de mens veroorzaakte bedreigingen weerspiegelt een wereldwijde trend die risico's zoals het instorten van de markt, olieprijsschommelingen en cyberaanvallen steeds belangrijker vindt.

Overstromingen en cyberaanvallen risico's nummer twee en drie
De tweede grootste bedreiging voor Nederland is een overstroming, gezien ongeveer de helft van ons land zich minder dan één meter boven het zeeniveau bevindt, met een kwart van het grondgebied zelfs onder de zeespiegel. Nieuwe en opkomende risico's worden ook steeds belangrijker; in totaal zijn deze nieuwe en opkomende risico's goed voor een kwart van het BBP van Nederland dat gevaar loopt, waarbij cyberaanvallen de derde meest impactvolle positie heeft bereikt.

Noodplannen voor het bevorderen en beschermen van de Nederlandse economie
Ralph van Helden, Head of Lloyd's Benelux, reageert: "Dit rapport laat zien dat de door de mens veroorzaakte risico's, zoals het instorten van de beurs, olieprijsschommelingen en cyberaanvallen steeds belangrijker worden in economieën over de hele wereld. We zien dat dit ook het geval is in Nederland, waar meer dan $13 miljard op het spel staat door dergelijke risico's. We zijn ons allen bewust van het gevaar van natuurrampen en hebben daar solide noodplannen voor klaarliggen. Echter, aangezien de aard van risico's veranderen, is het cruciaal dat bedrijven en overheden klaar zijn om deze risico's efficiënt te leiden. Verzekeringen spelen een grote rol in het verminderen van deze risico's - zowel nu als in de toekomst. Lloyd's steunt de Nederlandse economie sinds vele decennia en wij willen dit onderzoek gebruiken om verdere discussies te stimuleren tussen verzekeraars, overheden en bedrijven over de noodzaak om de risico's te verminderen, het bevorderen van de veerkracht en het beschermen van de Nederlandse economie."

Verzekeringen onderdeel van oplossing
Inga Beale, CEO van Lloyd's zegt het volgende: "Het Lloyd's City Risk Index-rapport wijst op de economische exposure van 301 grote steden over de hele wereld. Overheden en bedrijven, samen met verzekeraars, moeten samen gaan werken om ervoor te zorgen dat deze blootstelling - en de potentiële verliezen - wordt verlaagd. Verzekeraars, overheden, bedrijven en de samenleving moeten nadenken over hoe ze de weerbaarheid van infrastructuur en instellingen kunnen verbeteren. Verzekeringen zijn een onderdeel van de oplossing. Verzekeraars moeten blijven innoveren; ze moeten kunnen garanderen dat hun producten relevant zijn in deze snel veranderende omgeving van risico's, klanten bescherming bieden die zij nodig hebben en daardoor bijdragen aan een internationale gemeenschap met meer veerkracht."

Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Bijgevoegd zijn een fact sheet met alle risico's voor Amsterdam uiteengezet en twee infographics over de Lloyd's City Risk Index.

Over Lloyd's City Risk Index
Lloyd's City Risk Index 2015-2025 is een samenwerking van een gezamenlijk onderzoek tussen Lloyd's en de Cambridge Centre for Risk Studies van de University of Cambridge Judge Business School.
Klik hier om Lloyd's City Risk Index te lezen.
Om de Executive summary te downloaden, klik hier.

Wat is BBP@Risk?
Wanneer een catastrofische gebeurtenis een stad raakt, zoals een aardbeving, een pandemie of een financiële crisis, vermindert het de economische output. Het verlies van een economische output, ten opzichte van de output die zou worden verwacht, is het BBP@Risk van een gebeurtenis. Lloyd's City Risk Index 2015-2025 neemt de eerste vijf jaar van verloren economische output als de standaardmaat van het BBP@Risk van een gebeurtenis.
Steden lopen risico op verschillende soorten rampen. Lloyd's City Risk Index heeft de volgende rampen meegenomen in het onderzoek: cyberaanvallen, droogtes, aardbevingen, overstromingen, vorst, hittegolf, pandemieën, instorten van de beurs, kernongelukken, oliecrises, plantaardige epidemieën, stroomuitval, zonnestormen, staats faillissement, wervelwinden, terrorisme, tsunamis, vulkaanuitbarstingen en tornado's.
Wij schatten per stad de kans in dat het tussen 2015 en 2025 wordt getroffen door één van de zojuist genoemde bedreigingen. Deze kans varieert van stad tot stad, afhankelijk van hun locatie en risicokenmerken, maar al deze gebeurtenissen zijn over het algemeen zeldzaam en de waarschijnlijkheid dat een stad wordt getroffen door één van de genoemde rampen in een periode van 10 jaar is slechts een paar procent.
Wij schatten het BBP@Risk in van elke gebeurtenis voor elke stad, mocht het voorvallen. Hoe snel een stad herstelt na een catastrofe is een belangrijk onderdeel van het totale risico. De impact van de gebeurtenis wordt verzacht door het snelle toegang tot kapitaal voor het herstel van de economie nadien.
Alle mogelijke verliezen van de verschillende bedreigingen - en de respectievelijke scenario's die hierdoor kunnen plaatsvinden tussen 2015-2025 - opgeteld, geeft het totale BBP@Risk voor een stad voor alle mogelijke rampen. Dit verwachte verlies voor de economie van een stad, alle mogelijke rampen meegenomen, is naar de waarschijnlijkheid van de rampen gewogen.

Over Lloyd's
Lloyd's is de enige specialistische verzekering- en herverzekeringsmarkt in de wereld, die een unieke concentratie van expertise en talent heeft, gesteund door sterke financiële ratings en internationale licenties. Lloyd's is vaak de eerste die nieuwe, ongebruikelijke of complexe risico's verzekerd en innovatieve verzekeringsoplossingen voor lokale, grensoverschrijdende en wereldwijde risico's biedt. Haar kracht ligt in de diversiteit en de expertise van de makelaars en managing agents die bij Lloyd's werken, ondersteund door het kapitaal uit de hele wereld. In 2015 sluiten meer dan 90 syndicaten verzekeringen en herverzekeringen af op Lloyd's, die samen verschillende bedrijfstakken uit meer dan 200 landen en gebieden wereldwijd dekken. Lloyd's wordt gereguleerd door de Prudential Regulatory Authority and Financial Conduct Authority.

Over Cambridge Centre for Risk Studies
Het Cambridge Centre for Risk Studies is een multidisciplinair centrum voor onderzoek naar management van economische- en maatschappelijke risico's. Hetis een onafhankelijk onderzoekscentrum aan de University of Cambridge Judge Business School. De focus van het centrum ligt op de analyse, evaluatie en het beperken van kwetsbaarheden voor de vooruitgang van risk managers in het bedrijfsleven, individuele decision makers en strategisch beleidsmakers. Het onderzoeksprogramma van het centrum, onderzoekt catastrofale systeemrisico's en interconnectiviteit in de economie. Het centrum wordt zowel ondersteund door het bedrijfsleven, als door academische onderzoeksraden. De nadruk ligt op toepassingsgerichte en praktische onderzoeken.

Voor meer informatie:
Weber Shandwick
Sarah Toussaint
Tel: +31 (0)70 312 1070
Email: s.toussaint@webershandwick.com

Lloyds

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234