39% mbo'ers heeft geen financieel plan tijdens studie, 50% niet daarna

PERSBERICHT

Utrecht, 3 september 2015

"Begrotingen in het hoofd niet genoeg"
39% mbo'ers heeft geen financieel plan tijdens studie en 50% niet voor daarna

Mbo'ers hebben naar eigen zeggen goed inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Toch heeft slechts een klein deel van de mbo'ers daadwerkelijk een financieel plan tijdens en na de studie. Als ze wel een plan hebben, dan hebben ze dat veelal in het 'hoofd'. Dat blijkt uit een representatief onderzoek uitgevoerd door Motivaction onder mbo'ers tussen de 18 en 30 jaar in opdracht van Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB). WWJB heeft dit onderzoek laten uitvoeren omdat het Financieel Studieplan, een online tool voor studenten, vanaf vandaag ook toegankelijk is gemaakt voor mbo'ers. De online tool biedt een kijkje in de eigen financiële keuken. Want met meer inzicht in de huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven zijn jongeren beter in staat om hun financiën in balans te houden en op de toekomst te anticiperen.

Van de mbo'ers zegt 78% er rekening mee te houden dat zij in sommige maanden meer uitgaven hebben dan in andere maanden. Komen ze in een situatie waarbij er een financieel tekort dreigt, dan gaat 56% minder geld uitgeven (vs. 46% heel Nederland) en gaat 32% meer werken (vs. 8% heel Nederland). De mogelijkheid om geld te lenen bij familie wordt door mbo'ers ook opvallend meer benut (24%) dan door de rest van Nederland (6%).
Thea Hazel-Stals, directeur van WWJB: "Op het eerste gezicht waren wij blij verrast met de financiële kennis van de mbo'er, maar jammer is dat slechts weinigen een financieel plan voor de toekomst hebben."

Het schort aan inzicht
Bijna 40% heeft geen financieel plan tijdens de studie en 50% heeft geen plan voor erna. Ruim 45% heeft een plan in het 'hoofd' voor tijdens de studie en 35% voor na de studie. Slechts een kleine minderheid heeft voor de periode tijdens en na de studie wel een financieel plan uitgerekend (respectievelijk 16% en 15%).

Hazel-Stals: "WWJB roept studenten op om een financieel studieplan te maken zodat je inzicht hebt en weet hoe je van je studie een investering in de toekomst kunt maken en uit de schulden blijft. Dat is belangrijk, ook als je wel nog een basisbeurs krijgt, zoals voor mbo'ers geldt. Als student moet je echter rekening houden met zoveel verschillende inkomsten en uitgaven dat het een complexe rekensom is om dit uit je hoofd te doen. Daarom hebben wij het studenten heel gemakkelijk gemaakt met een online tool, die in een handomdraai een goed overzicht biedt: het Financieel Studieplan."

Oproep aan studenten: leen bewust
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sluit zich aan bij de oproep van Stichting Weet Wat Je Besteedt. Zeker gezien de recente berichtgeving over betalingsachterstanden op de studieschuld van oud-studenten. ISO-voorzitter Linde de Nie: "Door de invoering van het leenstelsel gaan studenten naar verwachting vaker lenen en meer lenen. Het is daarom des te belangrijker om bewust en goed overwogen een financieel plan op te stellen. Je wil als student niet achteraf beseffen dat je beter na had moeten denken over hoeveel je leent."
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) sluit zich hierbij aan: "Wij raden studenten aan om in een financieel studieplan te bepalen hoeveel zij gaan uitgeven en of het nodig is om te lenen. Een goed financieel studieplan beperkt onnodige studieschulden."

Financieel Studieplan
Meer dan 29.000 hbo- en wo-studenten maakten het afgelopen studiejaar gebruik van de tool financieelstudieplan.nl om zo een persoonlijk plan te maken en om meer inzicht te krijgen in hun inkomsten, uitgaven en eventuele studielening. Deze is nu ook geschikt voor mbo-studenten.

Het Financieel Studieplan:
- helpt studenten (op mbo, hbo en wo) bewuster om te gaan met geld
- geeft studenten snel inzicht in hun inkomsten en uitgaven
- geeft studenten de mogelijkheid hun inkomsten en uitgaven te vergelijken met andere studenten
- geeft studenten inzicht in hun lening en hoeveel zij terug moeten betalen
- biedt studenten handvatten om met hun ouders in gesprek te gaan over de studiefinanciën
- en biedt ze een kijkje in hun financiële toekomst

Het Financieel Studieplan wordt gesteund door en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, DUO, Nibud en jongeren- en studentenorganisaties NJR, ISO, LSVb, LKVV, JOB, LAKS, CNV Jongeren en FNV Jong. De uitbreiding van de tool voor mbo studenten werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van Fonds 21 en Stichting Goede Doelen Nh1816.

www.financieelstudieplan.nl

Over het onderzoek
De online vragenlijst is ingevuld door een steekproef van 489 mbo'ers tussen de 18 en 30 jaar en is representatief op basis van leeftijd en geslacht. De veldwerkperiode was van 25 juni tot en met 7 juli 2015. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de persvoorlichter van Stichting Weet Wat Je Besteedt:
David Gribnau, public relations
Mobiel 06 204 153 29
E-mail pers@wwjb.org

Stichting Weet Wat Je Besteedt

plaats:
Utrecht
website:
www.wwjb.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234