17.099 mensen zeggen NEE tegen afschot damherten

Frank Dales overhandigt petitie aan wethouder Udo Kock van Amsterdam

Den Haag, 2 september 2015 - 17.099 mensen hebben de petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van 2400 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ondertekend. Algemeen directeur van de Dierenbescherming, Frank Dales, overhandigt de handtekeningen donderdag 3 september tijdens de Raadscommissievergadering Financiën aan verantwoordelijk wethouder Udo Kock van Amsterdam. De Dierenbescherming is tegen proactief afschot en roept het college van B&W op om af te zien van dit plan en de damherten in dit unieke duingebied zo veel mogelijk met rust te laten.

Frank Dales: "De Dierenbescherming vindt het plan om ruim twee derde van de gezonde damhertenpopulatie die op het moment in relatieve vrijheid in de Amsterdamse Waterleidingduinen leeft af te schieten ronduit stuitend. Het is onnodig, dieronvriendelijk en schadelijk voor het hele gebied. Namens onze organisatie, de ruim 17.000 ondertekenaars van onze petitie en natuurlijk de damherten, roep ik wethouder Kock en het college van B&W op om af te zien van dit plan en door te gaan met het huidige beleid waarbij de dieren zoveel mogelijk met rust gelaten worden en er alleen wordt ingegrepen als dit nodig is vanuit dierenwelzijn om onnodig lijden te voorkomen."

Argumenten
Het afschieten van 2400 damherten in de AWD is volgens het college van B&W van Amsterdam nodig omdat er sprake zou zijn van verstoord dierenwelzijn door overbevolking, de verkeersveiligheid zou in het geding zijn en de biodiversiteit zou in ernstige mate in gevaar zijn. De Dierenbescherming onderschrijft deze argumenten niet. De huidige gezonde populatie toont aan dat er geen sprake is van verstoord dierenwelzijn en dat het gebied voldoende draagkracht heeft. Van verkeersonveiligheid is sinds het plaatsen van hekken rond het gebied geen sprake meer en de biodiversiteit is niet in gevaar. Het gebied verandert weliswaar onder invloed van de damherten, maar dat zorgt weer voor nieuwe natuur en kansen voor andere planten en insecten. Bovendien is de Dierenbescherming van mening dat de gevolgen minder ingrijpend zijn dan door de gemeente wordt beweerd.

Videoboodschap
Ter ondersteuning van de petitie en haar oproep om af te zien van afschot heeft de Dierenbescherming Amsterdam een video opgenomen. Met deze video wil de organisatie betrokkenen en geïnteresseerden uitgebreid informeren over haar kijk op het onderwerp. De video is te bekijken op Youtube: https://youtu.be/0-hUik98d6M.

Overhandiging
Frank Dales overhandigt de petitie aan verantwoordelijk wethouder Udo Kock tijdens de Raadscommissievergadering Financiën van Amsterdam op donderdag 3 september in het Amsterdamse Stadhuis. Op 9 september vergadert de gemeenteraad van Amsterdam over het onderwerp.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dik Nagtegaal
Persvoorlichter Dierenbescherming
Tel. 088 81 13 268
dik.nagtegaal@dierenbescherming.nl

Dierenbescherming

plaats:
Den Haag
website:
http://www.dierenbescherming.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234