NLR eerste erkende keuringsinstantie voor drones

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september het NLR erkend als keuringsinstantie voor Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS of drones). Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is hiermee de eerste organisatie in Nederland.

Op 1 juli 2015 is wetgeving voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen van kracht geworden, waarmee het mogelijk wordt om een RPAS bij een erkende keuringsinstantie te laten keuren. Op basis daarvan kan bij ILT voor het desbetreffende RPAS een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) worden verkregen.

Het NLR heeft jarenlange ervaring met kwalificaties in de luchtvaart. Met deze deskundigheid levert het NLR een wezenlijke bijdrage aan het veilig kunnen uitvoeren van RPAS vluchten.

Acceptatiekeuring
De luchtvaartwetgeving vereist dat luchtvaartuigen luchtwaardig zijn. Ieder luchtvaartuig moet daarom een BvL hebben om te mogen vliegen. Dit wordt gewaarborgd door te voldoen aan strenge eisen aan het toestel, ontwerpproces en productieproces. Op afstand bestuurde luchtvaartuigen worden echter meestal door fabrikanten geproduceerd, die geen erkenning hebben voor het toegepaste ontwerp- en productieproces. Om die reden moet ieder op afstand bestuurd luchtvaartuig individueel een keuring ondergaan.

De acceptatiekeuring bevat een documentatietoetsing, en een grond- en vluchtinspectie. De vluchtinspectie wordt uitgevoerd op het Nederlands RPAS Test Centrum op de NLR-locatie in Flevoland. Op basis van een positief doorlopen acceptatiekeuring wordt door ILT voor dat toestel een Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BvL) afgegeven.

Meer informatie:
Over het laten uitvoeren van de acceptatiekeuring van RPAS/drones: http://www.nlr.nl/NL/capabilities-ii/beroepsmatig-vliegen-met-een-drone/rpas-technische-beoordeling/index.html

Op het Nederlands RPAS Test Centrum (NRTC) ondersteunt het NLR de sector met vluchtinspecties, RPAS praktijktrainingen en worden (prototype) RPAS en sensor toepassingen getest, geëvalueerd en gedemonstreerd (http://www.nlr.nl/NL/capabilities-iv/nederlands-rpas-test-centrum/ ).

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR is sinds 1919 het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland (http://www.nlr.nl/NL/wie-we-zijn/index.html).

Voor inhoudelijke vragen: Jan-FLoris Boer, RPAS technologies and regulations, NLR: 0031 88 511 3635 of jan-floris.boer@nlr.nl
Voor overige vragen: Ingrid Leeuwangh, NLR: 0031 88 511 3663 of ingrid.leeuwangh@nlr.nl

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.nlr.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234