46 procent MKB gegroeid in 2014, verwachtingen 2015 positief

Terugkijkend op 2014, heeft 46 procent van de MKB-bedrijven groei gerealiseerd. Daaruit valt af te leiden dat de omzet in het MKB positief ontwikkelt, in 2013 zag slechts 39 procent de omzet stijgen. Vooruitkijkend verwacht meer dan de helft (54 procent) van de MKB'ers een omzetstijging in 2015. Dit is minder dan in 2014, toen verwachtte nog 59 procent dat de omzet zou stijgen. Unique publiceert deze gegevens vandaag in de MKB Marktmonitor, een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. Voor deze zevende editie zijn 2.142 MKB'ers ondervraagd over duurzame inzetbaarheid en de bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen van hun bedrijf.

Maatregelen om te groeien
Om een omzetgroei te realiseren, focussen de meeste ondernemers zich op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (44 procent) en het aanboren van nieuwe markten (40 procent). Er wordt dit jaar weer iets vaker terug gegrepen op kostenbesparingen om het bedrijfsresultaat goed uit te laten pakken. In 2014 noemde slechts 27 procent dit als maatregel, terwijl dit jaar 39 procent kostenreducties door gaat voeren.

Personele ontwikkelingen
De omzetgroei gaat in 2015 grotendeels met hetzelfde personeelsbestand gerealiseerd worden. Ruim de helft (57 procent) van de MKB'ers verwacht dat het aantal medewerkers (vast en flexibel) gelijk zal blijven. 34 procent verwacht een groei en slechts 9 procent een afname. Uitschieters hierbij zijn de provincie Utrecht, waar 43 procent een stijging van het aantal personeelsleden verwacht, en de provincie Groningen, waar het minder rooskleurig gesteld is. 20 procent van de Groningse ondernemers verwacht namelijk een daling.

Het ontwikkelen van medewerkers is het belangrijkste speerpunt in het personeelsbeleid in 2015, 53 procent noemt dit thema. Daarnaast geldt dat de match met de bedrijfscultuur het zwaarst weegt bij het aannemen van nieuw personeel, gevolgd door vakkennis en werkervaring.

"De MKB'ers van Nederland geloven er in", concludeert Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. "Positiviteit blijft het kernwoord van de MKB Marktmonitor. Wat we wel zien, is dat het optimisme iets terughoudender is dan in 2014. De zwaarste crisisjaren zijn achter de rug en het herstel zet door, maar we beseffen allemaal dat de tijden zijn veranderd. Ondernemend Nederland staat voor een uitdaging. Hoe zet ik mijn personeelsbestand zo effectief mogelijk in? Oftewel, minimaal personeelsrisico, maximaal resultaat. Het gaat niet meer uitsluitend om continuïteit voor de korte termijn of om het overleven. Het gaat weer om écht toekomstperspectief."

De MKB Marktmonitor 2015 biedt veel meer resultaten en inzichten over de economische en personele ontwikkelingen van het MKB en duurzame inzetbaarheid. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link: http://www.unique.nl/marktmonitor

Unique

plaats:
Almere
website:
www.unique.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234