Anka Ernes benoemd tot hoogleraar Dogmatiek privaatrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. mr. Anka Ernes benoemd tot hoogleraar Dogmatiek privaatrecht. Deze leerstoel bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen heeft een omvang van 0,8 fte. De benoeming gaat in per 1 september 2015.

Steeds internationaler
Het onderzoek van de prof. Ernes zal zich richten op het blootleggen van de grondslagen van het privaatrecht. Het privaatrecht verwijdert zich geleidelijk van nationale rechtsbronnen en ontwikkelt zich in de richting van een meer Europees gemeenschappelijke grondslag. Gezien de externe (Europese en rechtsvergelijkende) en interne ontwikkelingen (open normen en zorgplichten in complexe juridische verhoudingen) zal het onderzoek van de leerstoel zich richten op het privaatrecht vanuit het oogpunt van de juridische dogmatiek. Dit onderzoek zal naadloos aansluiten bij het onderzoeksprogramma van de faculteit: 'Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving'. Immers belangrijke kernpunten uit het onderzoeksprogramma zijn het spanningsveld tussen individu en netwerk met nauw verweven begrippen als risico-allocatie, zorgplichten en mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten.

Over Anka Ernes
Prof. mr. Anka Ernes (Kerkrade, 1961) studeerde in 1986 af in het Nederlands recht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (nu Tilburg University) en promoveerde in 2000 aan de Open Universiteit (OU), waar zij momenteel aangesteld is als universitair hoofddocent privaatrecht en sinds 2014 als decaan van de Graduate School van de OU. Zij bekleedde sinds juli 2010, als bijzonder hoogleraar, de leerstoel dogmatiek civiel en handelsrecht gefinancierd door JPR advocaten bij de faculteit Rechtswetenschappen van de OU. Ernes is tevens hoofdonderzoeker aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), onderzoeker aan de Onderzoeksschool Ius Commune en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bovendien is zij redactielid van het European Journal of Commercial Contract Law en van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over de Open Universiteit kun u terecht op www.ou.nl
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met dr. Marga Winnubst, communicatieadviseur Open Universiteit, 045-5762999, marga.winnubst@ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234