PC Emerg Eur Prop Fund heeft sterk 1e halfjaar 2015

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. (Property Fund) heeft belangrijke ratio's in het tweede kwartaal van 2015 zien verbeteren. De bezettingsgraad is gestegen met bijna 5%. Het management stelt voor een interim uitkering te doen van Euro 0,10 per aandeel. De voortgaande verbetering van het operationele resultaat ondersteunt het uitkeringsbeleid, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde halfjaarverslag.

De netto huurinkomsten stegen met 25% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het resultaat na belasting kwam uit op Euro 301.000 tegen Euro 108.000 negatief in het eerste kwartaal. Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar van 2015 bedroeg Euro 0,19 miljoen, tegenover Euro 0,33 miljoen over dezelfde periode van 2014. Deze daling kan volledig worden verklaard door het negatieve verkoopresultaat van Euro 0,28 miljoen op het gebouw GiTy in Brno. De netto huurinkomsten van de (vergelijkbare) portefeuille stegen met 0,9% van Euro 1,47 miljoen naar Euro 1,49 miljoen. Het resultaat voor belastingen steeg in het tweede kwartaal naar een winst van Euro 0,41 miljoen, na een verlies van Euro 0,11 miljoen in het eerste kwartaal.

Andere belangrijke ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2015 waren:
- Een toename van de solvabiliteit van 48,7% naar 50,8%;
- Een stijging van de bezettingsgraad van 75,0% naar 79,9%;
- Een afname van de Loan‐to‐Value van 44,7% naar 43,1%;
- De waardering van de portefeuille is vrijwel gelijk ten opzichte van 31 december 2014 gebleven, Euro 52,39 miljoen;
- De intrinsieke waarde per aandeel is 0,1% hoger op Euro 20,27 (exclusief uitkering van Euro 0,30 per aandeel).

De beurskoers noteerde op 30 juni 2015 op Euro 10,40, een discount van 48,7% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Vooruitzichten
Het management heeft in de afgelopen maanden verdere stappen ondernomen met betrekking tot de groei van het fonds, zoals besproken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2015. Naar verwachting kunnen aandeelhouders hierover later dit jaar nader worden geïnformeerd.

Voor de tweede helft van het jaar verwacht het management dat de trend van het tweede kwartaal zich zal voortzetten, waardoor het resultaat verder zal verbeteren. Er zijn na balansdatum diverse nieuwe huurcontracten afgesloten en er lopen nog gesprekken met potentiële huurders. Het effect van deze positieve ontwikkelingen zal zichtbaar worden in de jaarcijfers 2015.

Het halfjaarverslag is te vinden op www.palmercapital.nl

Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Tel: 0570‐665860
E‐mail:info@palmercapital.eu

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Midden Europa. Aandelen van het fonds (ISIN code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam als closed‐end beleggingsfonds.

PALMER CAPITAL NEDERLAND N.V.

plaats:
Deventer
website:
http://www.palmercapital.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234